Siebe Philips

Zelfontwikkeling - Brenda’s Weken

Opinie

Brenda’s Weken 2021 (opinie 14)

De Brenda Westra Opinieprijs wordt jaarlijks door Nyenrode Business Universiteit en Stichting Future Finance uitgereikt en is gericht op vernieuwende, duidelijk opiniërende, vlot geschreven, voor het accountantsberoep en –onderwijs actuele opiniestukken. In oktober wordt deze prijs uitgereikt, vandaar dat de aankomende tijd The Accountables is omgetoverd tot Brenda’s Weken, waarbij gedurende deze weken elke dag een opinie van een van de genomineerde centraal staat. Vandaag de opinie van Siebe Philips. Deze opinie is eerder verschenen op The Accountables. Hij is masterstudent Accountancy aan Nyenrode en assistant accountant controlepraktijk bij HLB-Witlox van den Boomen.

Laten we over werkdruk in de accountancy praten

Een tijd terug verscheen er een artikel in het Financieele Dagblad. Zoals wel vaker, wanneer het over de accountancy gaat, ging dit artikel over werkdruk. Het probleem hiermee is dat jonge accountants nog steeds massaal lijden onder werkdruk[1]. Naar aanleiding van een onderzoek door de NBA blijkt dat er in twee jaar tijd ‘slechts op kwaliteit en cultuuraspecten’ [2] hebben plaatsgevonden.

Als assistent-accountant doet het mij wat om deze berichten te lezen. Het valt niet te ontkennen dat de werkdruk in de drukke periode hoog ligt en dat deze periode vaak steeds langer duurt. Daarbij zorgt de accountantsopleiding, die steeds veeleisender wordt, voor de nodige druk bij assistent-accountants. Het doet mij echter goed om te zien dat er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor deze druk. Daarnaast is er aandacht voor de achtergrond van het probleem. Door de hoge werkdruk, en de negatieve berichtgeving hierover, is het vak aanzienlijk minder aantrekkelijk voor starters. Wat ervoor zal zorgen dat de werkdruk, door capaciteitsproblemen, eerder zal toe- dan afnemen. Wat ik jammer vind is dat er veelal negatieve aandacht is voor de werkdruk: er wordt commentaar geleverd op wat niet goed gaat. De volgende stap, het denken in mogelijke oplossingen, wordt minder ter sprake gebracht naar mijn mening. Met dit artikel wil ik deze dialoog aanwakkeren.

Een mooi voorbeeld van een maatregel die tracht een betere balans te brengen, is het aanbieden van sportfaciliteiten vanuit een aantal kantoren. Net als bijvoorbeeld trainingen, die door werkgevers geboden worden, die de balans tussen werk en privé ten goede komen. Buiten dat dit voor werknemers wellicht bijdraagt als oplossing van het probleem, geeft het ook weer dat werkgevers het probleem onderkennen.

Verwachtingen en visies over werk van jongere en oudere accountants, en het leven daar omheen, sluiten minder op elkaar aan. Een terugkerende boodschap vanuit assistent-accountants is dat zij andere dingen belangrijk vinden dan dat voorheen het geval was. Waar starters voorheen sterk gemotiveerd waren om partner te worden en met dit doel in hun achterhoofd veel uren maakten, geldt tegenwoordig dat deze bereidheid bij veel jonge accountants een stuk lager ligt, omdat zij een andere levensvisie hebben. Dit doet de motivatie om deze uren te maken afnemen. Hier is een verwachtingskloof tussen generaties zichtbaar.

Wat ik vooral hoop is dat de huidige aandacht voor het probleem rondom werkdruk kan leiden tot het dichter bij elkaar brengen van deze generaties. Waarbij het oog voor elkaars perspectief van belang is. Waardoor uiteindelijk sprake kan zijn van hervorming en het beroep aantrekkelijker wordt voor starters. In plaats van dat het juist minder aantrekkelijk wordt, waardoor het probleem rondom capaciteitstekorten groter wordt.

Mijn idee hierover is dat het belangrijk is dat het probleem bespreekbaar blijft, dat het geen taboe wordt. Assistent-accountants vinden het vaak lastig om aan te geven wanneer zij tegen hoge werkdruk aanlopen. Terwijl deze communicatie juist zo belangrijk is. Het ervaren van druk en de omgang hiermee is een persoonlijke kwestie. Er is niemand die in jouw hoofd kan kijken. Wanneer er sprake is van een verschil in verwachtingen zal een oplossing vinden lastig zijn. Als jij jouw probleem aankaart, kan er samen met je werkgever gezocht worden naar de ruimte om dit probleem op te lossen. Aan de andere kant is het voor de werkgever zaak om een omgeving te creëren waarin het ter sprake brengen van te hoge werkdruk gehoord wordt. Wij zullen als sector de problematiek rondom werkdruk samen aan moeten pakken. Het bespreekbaar maken van het probleem en elkaars verwachtingen is pas een begin, maar wel een belangrijk onderdeel van de aanpak van het probleem.

[1] Pols, M. (2020, december 10). www.fd.nl. Opgehaald van Jonge accountants lijden nog steeds massaal onder werkdruk en cultuur kantoren: https://fd.nl/ondernemen/1367049/jonge-accountants-lijden-nog-steeds-massaal-onder-werkdruk-en-cultuur-kantoren-luc1caN6Y3Mv

[2] NBA Young Profs. (2020, november). Young Professionals: opvattingen over het accountantsberoep Rapportage 2019/2020. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Voor het plaatsen van reacties, hou graag rekening met onze spelregels.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *