Siebe Philips

Cultuur

Opinie

Laten we over werkdruk in de accountancy praten

Laten we het over werkdruk de accountancy hebben

Een tijd terug verscheen er een artikel in het FD. Zoals wel vaker, wanneer het over de accountancy gaat, ging dit artikel over werkdruk. Het probleem hiermee is dat jonge accountants nog steeds massaal lijden onder werkdruk[1]. Naar aanleiding van een onderzoek door de NBA blijkt dat er in twee jaar tijd slechts in beperkte mate significante verbeteringen hebben plaatsgevonden.

Als assistent-accountant doet het mij wat om deze berichten te lezen. Het valt niet te ontkennen dat de werkdruk in de drukke periode hoog ligt en dat de tendentie geldt dat deze periode steeds langer duurt. Daarbij zorgt de accountantsopleiding, welke steeds veeleisender wordt, voor de nodige druk bij assistent-accountants. Het doet mij echter goed om te zien dat er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor deze druk. Daarnaast is er aandacht voor de achtergrond van het probleem. Door de hoge werkdruk, en de negatieve berichtgeving hierover, is het vak aanzienlijk minder aantrekkelijk voor starters. Wat ervoor zal zorgen dat de werkdruk, door capaciteitsproblemen, eerder zal toe- dan afnemen. Wat ik jammer vind is dat er veelal negatieve aandacht is voor de werkdruk, er wordt commentaar geleverd op wat niet goed gaat. De volgende stap, het denken in mogelijke oplossingen, wordt minder ter sprake gebracht naar mijn mening. Met dit artikel wil ik deze dialoog aanwakkeren.

Helaas zal er geen oplossing zijn die over één nacht ijs gaat. Zelf probeer ik daarom te kijken naar het proces, dat in gang gezet is door het probleem aan te kaarten. Waarbij ik zie, en daarnaast vanuit vakgenoten meekrijg, dat de aandacht voor het probleem sterk toegenomen is. Er wordt gezocht naar oplossingen. Een mooi voorbeeld van een maatregel die tracht een betere balans te brengen, is het aanbieden van sportfaciliteiten vanuit een aantal kantoren. Net als een aantal andere oplossingen, welke de balans tussen werk en privé ten goede komen. Buiten dat dit voor werknemers wellicht bijdraagt als oplossing van het probleem, geeft het ook weer dat werkgevers het probleem onderkennen.

Verwachtingen en visies over werk, en het leven daar omheen, sluiten minder op elkaar aan. Een terugkerende boodschap vanuit assistent-accountants is dat zij andere dingen belangrijk vinden dan dat voorheen het geval was. Waar voorheen de motivatie om partner te worden bij veel starters hoog was en met dat in het achterhoofd veel uren werden gemaakt. Geldt tegenwoordig dat deze bereidheid bij veel jonge accountants een stuk lager ligt, omdat zij een andere levensvisie hebben. Dit doet de motivatie om deze uren te maken afnemen. Hier is een verwachtingskloof tussen generaties zichtbaar.

Wat ik vooral hoop is dat de huidige aandacht voor het probleem rondom werkdruk kan leiden tot het dichterbij elkaar brengen van deze generaties. Waarbij het oog voor elkaars perspectief van belang is. Waardoor uiteindelijk sprake kan zijn van hervorming en het beroep aantrekkelijker wordt voor starters. In plaats van dat het juist minder aantrekkelijk wordt, waardoor het probleem rondom capaciteitstekorten groter wordt.

Mijn idee hierover is dat het belangrijk is dat het probleem bespreekbaar blijft, dat het geen taboe wordt. Assistent-accountants vinden het vaak lastig om aan te geven wanneer zij tegen hoge werkdruk aanlopen. Terwijl deze communicatie juist zo belangrijk is. Het ervaren van druk en de omgang hiermee is een persoonlijk kwestie. Er is niemand die in jouw hoofd kan kijken. Wanneer er sprake is van een verschil in verwachtingen zal een oplossing vinden lastig zijn. Als jij jouw probleem aankaart, kan er samen met je werkgever gezocht worden naar de ruimte om dit probleem op te lossen. Aan de andere kant is het voor de werkgever zaak om een omgeving te creëren waarin het ter sprake brengen van te hoge werkdruk gehoord wordt. Wij zullen als sector de problematiek rondom werkdruk samen aan moeten pakken. Het bespreekbaar maken van het probleem en elkaars verwachtingen is pas een begin, maar wel een belangrijk onderdeel van de aanpak van het probleem.

[1] Pols, M. (2020, december 10). www.fd.nl. Opgehaald van Jonge accountants lijden nog steeds massaal onder werkdruk en cultuur kantoren: https://fd.nl/ondernemen/1367049/jonge-accountants-lijden-nog-steeds-massaal-onder-werkdruk-en-cultuur-kantoren-luc1caN6Y3Mv

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meewerken met The Accountables?

Neem contact met ons op en doe mee!

DEZE WEBSITE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT
IN SAMENWERKING MET DE VERENIGING VAN ACCOUNTANCY STUDENTEN