Young Audit board leden Big4

Zelfontwikkeling

Interview

In gesprek met leden van de Young Audits boards

De accountables zijn in gesprek gegaan met de young auditboards van de BIG 4. In het kader van de zelfontwikkeling die wij als jonge professional doormaken hebben wij hen een aantal vragen gesteld. In onderstaande vragen en antwoorden kun je lezen hoe zij denken over waarom de young audit board zo leuk is, wat de toegevoegde waarde is en welke zelfontwikkeling de leden hebben doorgemaakt.

  1. Waarom heb je ervoor gekozen om je bij de young board aan te sluiten?

Anna: Als lid van de YAB functioneer je als sparringspartner van de board. Ik vind het belangrijk om de geluiden die ik hoor op de werkvloer te delen binnen onze organisatie, zodat collega’s zich gehoord voelen. Als YAB lid ben je een klankbord en kun je bijdragen aan verdere verbeteringen van ons vak. Deze rol geeft mij veel energie, naast mijn dagelijkse werkzaamheden als accountant.

Candide: Sinds juni 2020 ben ik onderdeel van de Deloitte Young Audit Board NL. Toen ik solliciteerde was ik vooral op zoek naar extra uitdaging in mijn werk. Wat ik mis in het dagelijkse audit werk is een plek om mijn ondernemerschap kwijt te kunnen. Dit vond ik in de Young Audit Board. Binnen de Young Audit Board is werkelijk alles mogelijk zolang het maar een toevoeging is voor young profs. Inmiddels organiseren we events, vertegenwoordigen wij young profs binnen en buiten Deloitte, reageren wij op maatschappelijke thema’s en ondersteunen wij young profs om de leiders van de toekomst te worden. Ik vind het gaaf dat we met een kleine groep (5 of 6 young profs) zoveel kunnen realiseren.

Jules: Het leek mij erg leuk om bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van onze controles en ook aan de veranderingen in ons beroep.

Lynn:  Om diverse redenen te weten; Actief een bijdrage te kunnen leveren aan mijn organisatie en het accountantsberoep. Ik vind het erg waardevol om meer te leren van de organisatie anders dan alleen het dagelijkse audit-werk. De board functie geeft mij de gelegenheid om constructieve gesprekken te voeren met het audit MT van Deloitte, maar ook met de young professionals van Deloitte en zelfs met de beleidsbepalers en de young boards van andere accountantskantoren.

Inge: actief mee kunnen helpen aan het verbeteren van de audit/assurance

Victor: Ik heb gekozen om mij aan te sluiten bij de Young Professionals Board vanuit de overtuiging dat wij een ontzettend waardevolle rol in het maatschappelijk verkeer vervullen, ook al is die niet altijd meteen zichtbaar aan de hand van ons eindproduct. Ik wil graag het enthousiasme onder onze collega’s voor de bijdrage die wij aan het maatschappelijk verkeer leveren en het prachtige beroep dat we hebben verder aanwakkeren.

Maxime: Om me breder te ontwikkelen en naast mijn werk als accountant ook een bredere bijdrage te kunnen leveren aan KPMG, met name in de vertegenwoordiging van de jongere generatie. Daarnaast vind ik het interessant om de ontwikkelingen binnen KPMG en het accountants beroep te kunnen volgen en vanuit meerdere hoeken in de organisatie ontwikkelingen mee te krijgen.

  1. Wat vind jij de toegevoegde waarde van de YB voor het accountantsberoep?

Inge: wij hebben een andere blik dan de ‘oude garde’ daarom kunnen wij meer impact en andere inzichten geven.

Victor: Als Young Professionals Board behartigen wij in eerste plaats de belangen van de Young Professionals bij de besturen van de accountantskantoren. Zeker als je kijkt naar de snelheid waarmee op sommige vlakken onze beroepsgroep zich ontwikkelt en de potentiële generatiekloof tussen de Young Professionals en besturen is het belang van directe inspraak door Young Professionals groot. Daarnaast hebben wij een belangrijke klankbordfunctie voor het bestuur met betrekking tot hoe bepaalde beleidskeuzes worden ontvangen in de organisatie, ook hier zijn wij van grote toegevoegde waarde.

Maxime: Ik vind het belangrijk dat ook vanuit een junior perspectief gedacht wordt, aangezien in de reguliere boards met name senior staff vertegenwoordigd is. Uiteindelijk vertegenwoordigen de junior generatie toch het grootste deel binnen het beroep en is het daarom juist belangrijk dat ook hun stem gehoord wordt.

 Anna: Bij PwC hebben we veel jonge collega’s. Als YAB weten we wat er bij onze leeftijdsgenoten speelt. Wij krijgen de mogelijkheid om die signalen te delen en te bespreken. Signalen over wat goed gaat in ons beroep, maar ook wat nog minder goed gaat

Jules: Wij kijken in brede zin naar audit quality en niet enkel naar een memo van ons bureau vaktechniek. Wij doen dit met een blik vanuit de Young Professionals, waar normaliter alle beslissingen bij een kantoor worden genomen door het bestuur en de partners. Dit zorgt af en toe voor een hele andere kijk op bepaalde onderwerpen die door de YAQB nu wel belicht worden.

Lynn: De taakomschrijving van de young audit board is: “het vertegenwoordigen van de belangen van young professionals binnen en buiten Deloitte. Wij streven er naar op deze manier de ‘linking pin’  te zijn tussen young professionals en de beleidsmakers”. Onze toegevoegde waarde is te herleiden uit onze missie:  “mee werken om een positieve bijdrage te leveren aan de toekomst van Deloitte en het accountantsberoep”. Om dit te illustreren hebben wij tezamen met de young boards van de andere OOB-kantoren een reactie gegeven op de audit quality indicators. Als young professional weet je wat nu belangrijk is voor de ‘opkomende generatie accountants’ en dat kan heel anders zijn dan ten tijde van het huidige MT c.q. beleidsmakers. Het is goed als beide partijen elkaar voeden met deze wellicht (halve) generatie verschillen. Dit creëert “understanding and shared responsibility”.

Candide: De accountancy sector is volop in beweging en de veranderingen volgen elkaar razend snel op. Ik vind het belangrijk dat de jonge generatie hier een stem in heeft en een bijdrage aan levert. Waarom? Wij zijn immers de accountants die in de toekomst ons mooie vak blijven uitoefenen. De Young Audit Board zie ik als een middel om de mening van de jonge generatie kenbaar te maken naar de personen die nu de beslissingen maken over de toekomst van het beroep. Ik schrijf bewust een middel omdat ik denk dat alle young professionals hier een rol in kunnen spelen, ook als je geen onderdeel bent van een young board.

  1. Zijn er punten die je hebt geleerd bij de YB die je kan toepassen op je eigen werk (denk aan gedrag in meetings bijv.)?

Anna: Als senior associate ben ik onder andere verantwoordelijk voor het begeleiden van jongere collega’s op mijn projecten. De YAB heeft mij geleerd om dingen vanuit verschillende perspectieven te zien en te luisteren naar collega’s die van nature niet direct zich durven uit te spreken. Daarnaast heb ik geleerd om mijn mening te geven in de gesprekken met de bestuursleden. Dit neem ik mee in de gesprekken die ik voer met mijn klanten

Inge: ik denk dat vooral invloed heeft gehad op mijn presentatie (elevator pitch) skills, maar ook in het omgaan met partners en directors. Ik durf meer mijn meningen te geven en weet hoe je beter bepaalde zaken kunt brengen. Hierdoor is het ook makkelijker om gesprekken met wat hogere mensen bij klanten te hebben, omdat ik weet hoe partners en directors binnen KPMG werken.

Maxime: Zeker, presentatie skills maar ook netwerk skills. Binnen een young board kom je in aanraking met allerlei lagen van de organisatie, hierdoor leer je een breed netwerk op te bouwen. Daarnaast leer je ook goed je punt over te brengen, door het pitchen en overbrengen van je eigen mening binnen de YB maar ook naar leadership van KPMG.

Lynn: Vanaf 1 juni 2021 ben ik toegetreden tot de Young Audit Board, in deze korte periode heb ik mijzelf reeds kunnen ontwikkelen op het gebied van diverse soft skills als verwachtingsmanagement en projectmanagement. Dit zijn relevante skills die ook bijdragen in mijn audit werk. In de nabije toekomst verwacht ik dat de Young Audit Board functie mij nog meer zal leren.

Candide: Er zijn zeker vaardigheden die ik heb geleerd bij de Young Audit Board, die ik ook dagelijks toepas in mijn werk. Wanneer je onderdeel bent van de Young Audit Board, word vaak gevraagd om jouw mening over een bepaald onderwerp. Hierdoor heb ik geleerd om mijn mening te vormen en te evalueren of dit mijn persoonlijke mening is of dat dit breder speelt binnen mijn organisatie. Ik heb ook geleerd om naar anderen te luisteren en indien nodig mijn mening bij te stellen.

Victor: Als lid of als voorzitter van de Young Professionals Board heb je van nature denk ik al een bepaalde interesse in de beroepsgroep en de kantoororganisatie. Desalniettemin zet deelname aan een Board wel aan tot verdere reflectie op de toekomst van de beroepsgroep en de kantoren. Die reflectie neem ik mee naar mijn opdrachten. Verder ben je ook bewuster bezig met het overbrengen van een boodschap, als Young Professionals Board staan wij voor bepaalde zaken, die moet je zien over te brengen op de toehoorders. Of dat nu de besturen zijn, Raden van Commissarissen van de kantoororganisaties of andere belanghebbenden. Je wil dat ze begrijpen waar je vandaan komt met bepaalde standpunten en dat de boodschap overkomt. Het heel bewust daarmee bezig zijn neem je direct ook mee naar de controleopdrachten waar in samenspraak met klanten eigenlijk dezelfde situatie van toepassing is.

  

  1. Wat zouden ze volgens jou nog kunnen toevoegen aan YB?

 Lynn: Binnen onze Young Audit Board opereren wij zelfstandig. Het voordeel hiervan is dat wij kunnen inspelen op de behoeftes van de young professionals en op deze manier een relevante young board zijn voor de young professionals. Jaarlijks stellen wij een jaarplan op met daarin onze missie, visie en kernwaarden. Hierin staan tevens een viertal actuele pijlers centraal waar wij onze activiteiten onder scharen. Het blijft van belang om voldoende in contact te staan met de young professionals en vooral hun input weten te vertalen naar relevante output. Wij geven hier concrete invulling aan door het audit MT te voorzien van een management letter met daarin onze bevindingen en concrete aanbevelingen. Maar ook hebben we recentelijk een platform gelanceerd waarin we kunnen inspelen op de informatiebehoeften van de young professionals en faciliteren wij sociale en/of professionele events.

Anna: Binnen de YAB zijn alle divisies vanuit de assurance praktijk vertegenwoordigd. De betreffende vertegenwoordiger is de linking pin tussen de lokale YAB en de YAB op nationaal niveau. Richting de toekomst denken we erover om periodiek overleggen te hebben met de YoungBoards buiten de assurance praktijk.

 Jules: Mogelijk dat we iemand van sustainability kunnen toevoegen aan onze YAQB aangezien dat in de toekomst steeds belangrijker gaat worden.

 Victor: Op dit moment ervaar ik dat wij alle ruimte krijgen die wij nodig hebben en wordt onze van nature kritische houding gewaardeerd. Dat moeten we blijven koesteren denk ik.

 Inge: meer samenwerking met de verschillende regulators, dat wij daar ook input kunnen leveren.

 Maxime: Ik vind dat de YB meer zichtbaarheid mag krijgen en dat junior staff beter op de hoogte moet zijn van de impact die we maken. Leadership luistert echt naar ons en daarom is het zo belangrijk dat junior staff hun mening uit.

 Candide: Binnen de Young Audit Board bepalen wij onze eigen agenda. Wat wij willen toevoegen, voegen wij toe. Ik denk zelf dat een Young Board aan elke organisatie iets kan toevoegen, immers heeft elke organisatie te maken met een nieuwe generatie met nieuwe visies en nieuwe meningen over hun beroep. Juist door hier naar te luisteren, kan je als organisatie sterker en toekomstbestendiger worden.

Voor het plaatsen van reacties, hou graag rekening met onze spelregels.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *