Siebe Philips

Zelfontwikkeling - Brenda’s Weken

Opinie

Brenda’s Weken 2022 (opinie 8)

De Brenda Westra Opinieprijs wordt jaarlijks door Nyenrode Business Universiteit en Stichting Future Finance uitgereikt en is gericht op vernieuwende, duidelijk opiniërende, vlot geschreven, voor het accountantsberoep en –onderwijs actuele opiniestukken. In november wordt deze prijs uitgereikt, vandaar dat de aankomende tijd The Accountables is omgetoverd tot Brenda’s Weken, waarbij gedurende deze weken elke dag een opinie van een van de genomineerde centraal staat. Vandaag de opinie van Siebe Philips. Hij is masterstudent Accountancy aan Nyenrode en assistent accountant controlepraktijk bij HLB Witlox van den Boomen

Soms moet je dingen doen in het leven waar je geen zin in hebt

Een uitspraak die mijn moeder mij, toen ik klein was, regelmatig meegaf, luidde: “Jongen, soms moet je nou eenmaal dingen doen in het leven waar je geen zin in hebt.” Wat bij mij meestal een nog grotere tegenzin voor die dingen aanwakkerde. Met dat in het achterhoofd lees ik ook de berichtgeving over de aanwijsbevoegdheid voor de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, 2022). Kort gezegd, het recht van kleinere beursfondsen om een accountant toegewezen te krijgen wanneer zij zelf niet in staat zijn deze te vinden.

Ik zie dat young professionals veel bezig zijn met het nut van de dingen die zij doen en het nadenken over waarom zij dingen wel of juist niet doen in het leven. Dit komt ook in hun werk tot uiting, ook bij mijzelf is dit het geval. Juist daarom botst het toegewezen krijgen van controleopdrachten hier naar mijn mening volledig met de normen en waarden van young professionals.

Eén van de elementen die ik waardeer aan het accountantsberoep is de dynamiek aan klanten en het verschil in de kwaliteit van de interne beheersing bij deze klanten. Maar niks zo vervelend als een klant waarbij de afronding van de controle, om welke reden dan ook, veel energie kost. Misschien kijk ik er te generaliserend naar, maar als ik denk aan een organisatie waar het nodig is om een accountant toe te wijzen, dan denk ik aan een organisatie waar het überhaupt een opgave is om tot een verklaring te komen (buiten beschouwing gelaten welke verklaring). Dit klinkt niet als een opdracht waar energie uit te halen valt.

Waar niet alle dingen in het leven leuk kunnen en, naar mijn mening, ook niet hoeven zijn, is de huidige ontwikkeling rondom dit wetsvoorstel er toch eentje waar ik sceptisch tegenaan kijk. De maatregel van de aanwijsbevoegdheid zie ik als young professional voornamelijk als een maatregel die het beroep nog een stukje onaantrekkelijker maakt. Daarom vind ik het van groot belang dat de voorwaarden rondom het aanwijzen van een accountant zorgvuldig opgesteld worden. Waarbij aandacht dient te zijn voor het proces ten aanzien van het toewijzen. Maar waarbij vooral niet vergeten mag worden welke verantwoordelijkheid een organisatie dient te dragen bij het recht van een toegewezen accountant, om het voor beide partijen tot een werkbare situatie te maken.

Soms moet je dus dingen doen waar je minder zin in hebt. Het is wel belangrijk dat dit dingen zijn waarvan je achteraf inziet dat je ze niet zomaar hebt gedaan omdat het moest en dat ze in lijn liggen met je eigen normen en waarden. Ik wil dan ook de minister van Financiën vragen om nog eens goed na te denken over het besluit dat 15 juli 2022 de Ministerraad (Secretariaat Minsterraad Ministerie van Algemene Zaken, 2022) reeds gepasseerd heeft,  en wat de gevolgen hiervan zullen zijn voor het accountantsberoep. Laat deze hierbij vooral niet vergeten dat er bij rechten ook plichten van minimaal gelijke weging horen.

Bibliografie

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. (2022, Augustus 23). Nieuwe concept Wet toekomst accountancysector gepubliceerd. Opgehaald van https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2022/augustus/nieuwe-concept-wet-toekomst-accountancysector-gepubliceerd/: https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2022/augustus/nieuwe-concept-wet-toekomst-accountancysector-gepubliceerd/

Secretariaat Minsterraad Ministerie van Algemene Zaken. (2022, Juli 15). besluitenlijst-ministerraad-20220715. Opgehaald van www.open.overheid.nl: https://open.overheid.nl/repository/ronl-9f01a33f9022d4b78fdc761d796dc8ed78f748b5/1/pdf/besluitenlijst-ministerraad-20220715.pdf

Voor het plaatsen van reacties, hou graag rekening met onze spelregels.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *