Jenny Sombroek

Zelfontwikkeling - Brenda’s Weken

Opinie

Brenda’s Weken 2021 (opinie 15)

De Brenda Westra Opinieprijs wordt jaarlijks door Nyenrode Business Universiteit en Stichting Future Finance uitgereikt en is gericht op vernieuwende, duidelijk opiniërende, vlot geschreven, voor het accountantsberoep en –onderwijs actuele opiniestukken. In oktober wordt deze prijs uitgereikt, vandaar dat de aankomende tijd The Accountables is omgetoverd tot Brenda’s Weken, waarbij gedurende deze weken elke dag een opinie van een van de genomineerde centraal staat. Vandaag de opinie van Jenny Sombroek. Zij behaalde in 2020 de Bachelor Accountancy aan Nyenrode. Ze studeert nu in de Master en werkt bij RSM.

INTEGRATED REPORTING ALS DE TOEKOMST VAN EXTERNE VERSLAGGEVING

Het begrip integrated reporting zal voor sommigen inmiddels een bekende term zijn, maar voor velen is dit nog een ver-van-mijn-bed-show. Dit begrip verdient wel wat meer bekendheid.  Zo is de International Integrated Reporting Council al in 2010 opgericht om een wereldwijd geaccepteerd framework te bewerkstelligen.

Verslaggeving is momenteel te vinden in verschillende vormen. De belangrijkste en meest bekende vorm is de jaarrekening. Ook zijn er andere vormen, zoals het duurzaamheidsverslag en het jaarverslag. Veel bedrijven brengen nu jaarlijks meerdere verschillende verslagen naar buiten. Dit gaat ten koste van een aantal belangrijke elementen. Bijvoorbeeld de vergelijkbaarheid tussen bedrijven en de aansluiting op de ruimere behoeftes van de belanghebbenden. Integrated reporting is hier dé oplossing voor. Daarom is het goed om integrated reporting verplicht te maken. Dit geïntegreerde verslag zal het huidige verslaggevingsstelsel met de verschillende verslagen vervangen. Tevens wil men steeds meer informatie ontvangen over bijvoorbeeld strategie, risicobeheersing en duurzaamheid. Deze informatie wordt onder andere opgenomen in een geïntegreerd verslag.

Overigens zijn we er met alleen het wettelijk verplicht maken van integrated reporting nog niet. Het is niet zo makkelijk als u zou denken. Integrated reporting betekent namelijk niet alleen het publiceren van een geïntegreerd verslag, maar ook het aanpassen van de denkwijze van de organisatie in de richting van integrated thinking. De nadruk ligt hierbij op waardecreatie. Waardecreatie zorgt ervoor dat u een stapje voor bent op uw concurrent en dat investeerders bijvoorbeeld eerder in uw bedrijf willen investeren dan in dat van uw concurrent. Dit gebeurt tegenwoordig niet meer alleen op basis van financiële informatie, maar ook op basis van niet-financiële informatie op korte, middellange en lange termijn. Veel bedrijven zien dit voornamelijk als een kostbare investering zonder voordelen, waardoor het invoeren van een wettelijke plicht hiervan zou leiden tot het afvinken van een verplichting. Deze situatie gaat het doel van integrated reporting en integrated thinking volledig voorbij. Daarom is het belangrijk dat bedrijven de voordelen van integrated reporting gaan begrijpen. Als het voor bedrijven duidelijk is dat integrated reporting wel degelijk belangrijke voordelen met zich meebrengt, dan zullen bedrijven ook gewilliger worden om dit concept toe te passen. Hierdoor zal de kwaliteit van het geïntegreerde verslag en het integrated thinking nog meer toenemen.

De voordelen van integrated reporting voor bedrijven liggen voornamelijk bij het verbeteren van de interne organisatie en het verbeteren van de relatie met belanghebbenden. Dit omdat integrated reporting en daarmee integrated thinking beter aansluit op de behoefte van de belanghebbenden aan meer niet-financiële informatie. Daarnaast kan een bedrijf ook een beter beeld vormen van haar risico’s en kansen in de markt, kan het een concurrentievoordeel behalen op andere bedrijven en kan de innovatiekracht worden verhoogd. Dit allemaal door de verbetering van de interne organisatie door het toepassen van integrated thinking.

De prioriteiten van het maatschappelijk verkeer zijn steeds meer aan het verschuiven. Niet-financiële aspecten, zoals mens, milieu en cultuur, worden steeds belangrijker. In vergelijking met traditionele verslaggeving sluit integrated reporting hier wel goed op aan.  Deze aspecten worden onder andere meegenomen in de denkwijze van integrated thinking en integrated reporting. Door hier beter op aan te sluiten zullen belanghebbenden en dus de lezers van het geïntegreerde verslag meer interesse tonen in het bedrijf en haar denkwijze. Als u een keuze zou moeten maken voor een investering tussen twee bedrijven met hetzelfde resultaat, maar waarvan één van de twee bedrijven een betere interne organisatie heeft en ook het belang van niet-financiële informatie toont, welke keuze zou u dan maken? Voor mij zou dit namelijk een erg makkelijke keuze zijn.

Zo worden er niet alleen meer belanghebbenden aangetrokken door de toepassing van integrated reporting, maar de band met de huidige belanghebbenden zal ook versterken. Voor de gebruikers van de jaarrekening wordt ook de leesbaarheid en vergelijkbaarheid van de verslaggeving verbeterd als integrated reporting door meer bedrijven wordt gebruikt.

Omdat integrated reporting niet alleen een aanpassing is van de verslaggeving, maar ook van de bedrijfsvoering, zal het de volledige rapportageketen raken. Hiermee zijn ook de verschillende aspecten van de dienstverlening van de accountant, zoals advies, verslaggeving en assurance, gemoeid. De accountant zal hierop moeten inspelen. Door het afgeven van een accountantsverklaring bij het geïntegreerde verslag geeft de accountant dus meer zekerheid bij de niet-financiële aspecten, die anders minder aandacht zouden krijgen. Dit draagt ook bij aan het vertrouwen van de gebruikers.

Natuurlijk hebben bedrijven ook gegronde bedenkingen bij het prijsgeven van zoveel vertrouwelijke informatie. De organisatie moet een evenwicht vinden in de hoeveelheid strategische informatie die bekend wordt gemaakt via het geïntegreerde verslag. Het is ook belangrijk dat het geen onleesbare verslagen worden waar niemand meer doorheen komt. Doordat bedrijven het belang van integrated reporting en integrated thinking gaan inzien, zullen deze bedrijven bewust keuzes moeten maken omtrent welke informatie relevant is voor het geïntegreerde verslag. Hierdoor neemt de kwaliteit van het verslag enorm toe. Kortom, juist door het doen van deze kostbare investering, wordt er op lange termijn veel voordeel behaald en zullen de kosten in de toekomst verminderen.

Voor het plaatsen van reacties, hou graag rekening met onze spelregels.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *