Larissa Leter

Zelfontwikkeling - Brenda’s Weken

Opinie

Brenda’s Weken 2022 (opinie 6)

De Brenda Westra Opinieprijs wordt jaarlijks door Nyenrode Business Universiteit en Stichting Future Finance uitgereikt en is gericht op vernieuwende, duidelijk opiniërende, vlot geschreven, voor het accountantsberoep en –onderwijs actuele opiniestukken. In november wordt deze prijs uitgereikt, vandaar dat de aankomende tijd The Accountables is omgetoverd tot Brenda’s Weken, waarbij gedurende deze weken elke dag een opinie van een van de genomineerde centraal staat. Vandaag de opinie van Larissa Leter. Zij behaalde in 2022 de Master of Science in Accountancy op Nyenrode. Ze studeert nu in de Post-Master en werkt als senior assistent accountant bij BDO. 

Ik moet niks maar wil van alles

Bij het schrijven van de structuur van dit opiniestuk liep ik er al tegenaan, of laat ik zeggen, eigenlijk al bij het maken van een keuze voor een geschikt onderwerp om over te schrijven. De vele gedachtes als ‘misschien dat ik toch nog iets beters kan vinden’, ‘is dit wel maatschappelijk genoeg?’, ‘willen anderen dit wel lezen?’ en ‘kan het niet nog meer of nog beter?’. Het gevoel van willen voldoen aan verwachtingen zorgt ervoor dat ik twijfel aan mijn keuze voor het onderwerp en dit zorgt er misschien juist daarom wel voor dat mijn gewenste doel, het aanzetten tot denken, niet wordt behaald.

Bovenstaande is slechts een korte aanleiding voor mijn schrijven over de vele gedachtes die door mijn hoofd gaan bij het maken van keuzes. Meer en meer discussies richten zich tegenwoordig ook op de invloed van normen en verwachtingen uit de maatschappij op de mens en daarmee dus ook op de toekomstige accountant. Zo heeft Pieter de Kok een column geschreven over de vraag of de toekomstige accountantsopleiding aan hedendaagse verwachtingen kan blijven voldoen[1]. Het ondervinden van wie jezelf bent lijkt daarbij een aandachtspunt, omdat continu maar moet worden voldaan aan verwachtingen. Een maatschappelijke verwachting die regelmatig wordt uitgesproken over accountants, is dat accountants een rechte rug moeten hebben. Hierbij wil ik je vragen: hoe recht is die rug als de focus niet ligt op het vinden van wie jezelf bent, maar meer op het voldoen aan verwachtingen? Daarentegen wordt focus op persoonlijke ontwikkeling groots uitgedragen, wat eenieder de ruimte zou moeten geven om zich te specialiseren in datgene waar de eigen interesse en vakkundigheid het meeste ligt, en daarmee is de oplossing misschien wel dichterbij dan we zelf denken.

 

We doen het dus continu maar zijn er zelf ook bij… het willen voldoen aan verwachtingen en onszelf of het doel daarbij wellicht uit het oog verliezen. En dat terwijl de focus op persoonlijke ontwikkeling ons als uitgangspunt wordt aangereikt. De mens in de maatschappij zou zich wat meer moeten verdiepen in de dingen die men leuk vindt om te doen en waar men energie uit haalt, in plaats van continu te streven naar meer, beter en moeten doen wat maatschappelijk gewenst is. Het is voor ons allen dus van belang om na te denken over datgene wat we tegenwoordig allemaal ‘moeten’ doen en over datgene wat we allemaal ‘willen’ doen.

Het maken van keuzes en nadenken over wat we allemaal ‘moeten’ en ‘willen’ doen geldt ook voor het vakgebied van accountants. Ondanks dat de ruimte hierin beperkt lijkt doordat accountants in hun werk voldoende zorgvuldig en compliant moeten zijn, is binnen het vakgebied van accountants ook zeker ruimte voor eigen inbreng. Want wie ben je eigenlijk als individu binnen een accountantsorganisatie? Het vakgebied van accountants wordt tegenwoordig steeds breder, denk aan het groeiende belang van IT-audit, duurzaamheidsverslaggeving en specifieke opdrachten waaronder de accountantsopdracht bij de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (ook wel: NOW-regeling), die voor werkgevers gold als tegemoetkoming zodat zij werknemers met een vast of flexibel contract konden doorbetalen en in dienst konden houden tijdens de coronacrisis. Moet één accountant dit allemaal kunnen?

Wat nog niet altijd zo goed belicht is, en wat er wellicht juist voor kan zorgen dat een individu zich wat meer kan focussen op eigen inbreng in een accountantsorganisatie, is dat een individu binnen de accountancy dus veel kanten op kan door specialisatie. Door te specialiseren in een specifiek onderwerp wat de persoonlijke interesse meer trekt dan andere onderwerpen, krijgt het individu de kans om te voldoen aan de eigen verwachting van wie de persoon is, in plaats van aan de verwachting van wie de persoon moet zijn als accountant. Of is het voldoen aan de maatschappelijke verwachting niet iets wat we ‘moeten’ maar juist wat we met zijn allen ‘willen’?

[1] Accountant.nl (2022), Pieter de Kok: Kan de accountantsopleiding aan hedendaagse verwachtingen blijven voldoen?, https://www.accountant.nl/discussie/columns/2022/5/kan-de-accountantsopleiding-aan-hedendaagse-verwachtingen-blijven-voldoen/

Voor het plaatsen van reacties, hou graag rekening met onze spelregels.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *