Niels Boesten

Zelfontwikkeling - Brenda’s Weken

Opinie

Brenda’s Weken 2020 (opinie 1)

De Brenda Westra Opinieprijs wordt jaarlijks door Nyenrode Business Universiteit en Stichting Future Finance uitgereikt en is gericht op vernieuwende, duidelijk opiniërende, vlot geschreven, voor het accountantsberoep en –onderwijs actuele opiniestukken. Op vrijdag 2 oktober wordt deze prijs uitgereikt, vandaar dat de aankomende tijd The Accountables is omgetoverd tot Brenda’s Weken, waarbij gedurende deze weken elke dag een opinie van een van de genomineerde centraal staat. Vandaag de opinie van Niels Boesten. Deze opinie is reeds eerder dit jaar op The Accountables verschenen. Niels Boesten studeert in de Master Accountancy op Nyenrode. Hij werkt bij KPMG.

Bijzondere tijden

Het zijn bijzondere tijden waarin we leven en werken. Halverwege maart ging Nederland massaal over op thuiswerken, zo ook alle accountants. Een gebeurtenis zoals het coronavirus heeft zich in de recente geschiedenis niet voorgedaan. De maatschappelijke en economische impact is simpelweg enorm.

Enkele interessante vaktechnische vraagstukken komen opborrelen. Een kleine handgreep hieruit: indicaties voor bijzondere waardeverminderingen, continuïteitsveronderstellingen die ter discussie staan, ineffectieve interne beheersmaatregelen en een hele serie van exotische verschuivingen binnen de fraudedriehoek. De opmerking: ‘’in lijn met voorgaand jaar’’ zal waarschijnlijk even niet meer opgaan en legio cijferanalyses zullen moeten worden herdacht. Het effect van het coronavirus op de jaarverslagen en controles van zowel 2019 als 2020 zal groot zijn. Eigenlijk zouden we hier eens een brainstormsessie over moeten organiseren, maar dat zal er de komende tijd nog niet inzitten.

De menselijke interactie

Het meest acute effect van de huidige situatie is echter het thuiswerken. Dit brengt een hele reeks aan praktische voordelen en nadelen met zich mee. Het meest in het oog springende nadeel, is het menselijk contact dat wegvalt en de stilte waarin we ons ineens bevinden. Hiermee realiseer je weer wat voor een ongelofelijk belangrijk én leuk aspect de interactie met de wereld om je heen is in het accountantsvak. Het sparren met teamleden, het discussiëren met klanten, het geven van Training On the Job, het lachen met collega’s, het is gelukkig allemaal een wezenlijk onderdeel van onze cultuur als accountants! In een beroep waarin we veel onder druk staan om altijd, op een korte termijn, de juiste keuzes te maken is het belangrijk om hier op deze manier bij stil te staan. Het zijn de mensen om ons heen die het werk inhoud geven en uitdagend maken. Veel jonge accountants geven aan dat dit is wat het beroep voor hen zo leuk maakt. Ik kan ze hierin enkel gelijk geven!

Over de cultuur binnen de accountancy is veel geschreven de afgelopen jaren. In dit artikel zal ik daar niet opnieuw een uitgebreide uiteenzetting van geven. De huidige situatie doet echter realiseren hoe belangrijk de omgeving en de cultuur is waarin we werken. De vier muren van mijn provisorische thuisoase confronteert mij ermee hoe divers en getalenteerd die cultuur is. Paradoxaal genoeg is het thuiswerken het grootste argument voor een diverse teamstructuur en perspectieven vanuit verschillende invalshoeken en achtergronden!

Focus op wat belangrijk is

Een van de voordelen van het thuiswerken is dat een dag toch veel meer uren heeft. Niet naar kantoor en de klant te hoeven reizen of niet continu overvallen worden met vragen, heeft zo zijn voordelen. Het geeft de gelegenheid om in de privéomgeving tijd te besteden aan de dingen, waarvoor de waan van de dag nooit ruimte biedt. Zelf heb ik al een geruime tijd een boekje over de basisbeginselen van fotografie in de kast staan. Voor het eerst sinds busy season begon, heb ik nu de ruimte om hier een blik in te werpen.

Ook dit zegt iets over de cultuur binnen de accountancy. De afgelopen jaren zijn er veel goede inspanningen geweest om het beroep te vernieuwen en te hervormen. In mijn ogen kunnen we hierin nog wel wat stappen maken. De waan van de dag zou vaker los kunnen worden gelaten, om meer focus te leggen op de zaken die ons beroep op de lange termijn duurzamer maken. Om de digitale accountant verder aan een job te helpen, is er een grotere omslag in ons denken en onze cultuur nodig. De huidige situatie zal daar niet erg veel aan bijdragen. Het is echter wel een gelegenheid om te reflecteren op het gegeven, dat het leren van andere vakgebieden een integraal onderdeel moet zijn van hoe wij het beroep in de toekomst vorm willen geven.

Keep calm and carry on

Voor ons beroep zijn het aldus bijzondere tijden! De huidige situatie van het thuiswerk-limbo toont gelukkig ook de saamhorigheid en toewijding aan waarmee accountants altijd hun werk willen uitvoeren. In de afgelopen vier en een half jaar is dat een kwaliteit die me binnen het beroep altijd is opgevallen. Ik wens iedereen veel succes toe in de aankomende weken! Houd zoals altijd bij elkaar een oogje in het zeil en let op je medemens. Volg tot slot alsjeblieft de aanwijzingen van de specialisten op, zodat we over een paar weken gewoon weer met z’n allen naar ons werk toe kunnen![1]

[1] Dit artikel is geschreven toen de maatregelen rondom thuiswerken pas enkele dagen waren ingevoerd. De verwachting was destijds dat men begin april weer terug kon keren naar kantoor. De realiteit zou hier uiteindelijk ver vanaf liggen.

Voor het plaatsen van reacties, hou graag rekening met onze spelregels.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *