Margreeth Kloppenburg

Zelfontwikkeling

Artikel

Auditpedia: zelf bijdragen aan iets groters

Laat ik beginnen met dat het voelt als thuiskomen dat ik schrijf voor The Accountables. In 2014 werkte ik namelijk samen met studenten aan het opzetten van dit platform en ik ben er nog altijd trots op. Vooral omdat het door studenten, voor studenten, wordt gemaakt.

Studenten schrijven veel voor hun opleiding. Dat is ook belangrijk. Want helder schrijven komt voort uit helder denken. En het fijne van schrijven is, dat het soms samenvalt. Dat je je gedachten slijpt door te formuleren. In plaats van dat schrijven een tour de force wordt, wat het helaas voor veel studenten vaak is, kun je er heus ook veel plezier aan beleven. Plezier in schrijven staat alleen zelden op het programma in een opleiding. Iets publiceren, een bijdrage leveren aan iets groters ook niet.

Veel van die bijeengebrachte kennis, denk aan jullie scripties of essays, komt namelijk maar zelden echt verder de wereld in. Ook vind ik het jammer dat er tussen studenten van verschillende universiteiten en studieverenigingen weinig contact is. HBO en universiteiten zijn aparte werelden. En tot slot blijven kennis en inzichten binnen de muren van een universiteit of hogeschool doordat die ene docent nou eenmaal daar werkt en niet elders, en we als piepklein landje denken dat het handig is wanneer onze onderwijsinstellingen concurreren in plaats van meer samenwerken over instituutsgrenzen heen.

Opgeteld maakt het, dat ik (opnieuw samen met anderen) nu, in 2021, bezig ben met een volgend project in de geest van The Accountables: Auditpedia. Een multistakeholderplatform met inderdaad de kenmerken van een Wikipedia, gericht op kennis en inzichten rond de maatschappelijke rol van de accountant en met als primaire doelgroep, jawel, accountancystudenten.

Auditpedia is ‘open access’, bestaat uit ‘user generated content’ en valt onder ‘creative commons’. Of in plain Nederlands: iedereen kan het lezen, iedereen (die aangemeld is en toegang krijgt) kan bijdragen en het auteursrecht is geënt op het vrij willen delen van kennis, waarbij je recht doet uiteraard aan de auteur en zorgvuldig bent met bronnen. Auditpedia is onafhankelijk en kent noch dient enig commercieel doel. Het project wordt in deze startfase gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs en het Accountantsfonds.

Als je kijkt naar de opzet van de artikelen op www.auditpedia.nl dan zie je meteen een indeling die een logische samenhang der dingen communiceert. Een indeling – een mens mag dromen nietwaar – die richtinggevend kan gaan zijn voor de inrichting van een meer bredere en toekomstbestendige accountantsopleiding.

Auditpedia als initiatief wordt al omarmd door belangrijke instituties. De eerste (en niet de minste) stakeholder die al concreet heeft bijgedragen aan Auditpedia is de Algemene Rekenkamer. Ons hoogste adviescollege heeft speciaal voor jullie accountancystudenten een bijdrage geschreven over haar rol in onze samenleving.

Ook Auditdienst Rijk (ADR) gaat dit doen, net als bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ze geven speciaal voor jullie antwoord op vragen zoals: Waarom hebben we deze instituten? Hoe zijn ze tot stand gekomen? Wat doen ze? Met actuele links naar onderzoeken en publicaties. Zo heb je, denken wij, beter zicht op het speelveld waarin je je begeeft als accountancystudent en hoef je dat niet zelf bij elkaar te sprokkelen.

Hoe eerder je begrijpt waar je onderdeel van uit maakt en in welke historische lijn je je bevindt bij toetreding tot de professie, des te beter kun je de kennis die je eigen maakt, plaatsen.

We zoeken ook bijdragen van kantoren. Wat is hun geschiedenis? Hoe is dat ooit gegaan met die fusies? Wat zijn hun kengetallen? Geen marketingverhaal, dat staat op de websites en past niet bij het feitelijke karakter van Auditpedia, maar achtergronden.

Er is een eerste schrijfteam van docenten, experts, junior-onderzoekers, een lector en een schrijfexpert bezig voorbeeldartikelen te schrijven. Zo leren we meer over wat een goed artikel inhoudt en wat een prettige opzet is voor studenten.

We zijn ondertussen zelf bezig met een serie podcasts over de beroepsgeschiedenis van het vak van accountant. Als voorbeeld van hoe je op een aantrekkelijke manier de historie van het vak kunt ontsluiten. We hebben links opgenomen naar de VU-bibliotheek waar je boeken en jarenlange edities vindt van het blad Accountant bijvoorbeeld. Studenten kunnen helpen die informatie toegankelijk te maken voor anderen door inleidende teksten te schrijven en te koppelen aan thema’s.

Auditpedia gaat ook gewoon praktisch worden: stages, vacatures, agenda met activiteiten, handig bij elkaar gezet. Snel wat kernbegrippen opzoeken. De belangrijkste bronnen bij elkaar gezet. Het is ingericht op landelijk niveau en overstijgt de onderwijsinstellingen die accountancyonderwijs aanbieden en kan duurzaam worden ingebed: iedereen met een account kan zelf artikelen toevoegen aan het platform, of aanpassingen doen (en die historie kun je altijd weer terugvinden). Zo ontstaat er voldoende kritische massa om het platform zonder al te veel extra investeringen in de toekomst gaande te houden.

Om die kritische massa te genereren, organiseren we trouwens op 13 november a.s. een Contenthackaton Auditpedia waar je met een team van studenten (en docenten) direct kunt bijdragen aan www.auditpedia.nl. Het festijn vindt plaats aan de Koningsbergstraat 9 te Utrecht en van 10 uur in de ochtend tot 10 uur in de avond. Er zijn workshops, er is eten, drinken en muziek. Je bent van harte welkom om aan te haken. Je kunt je aanmelden via Eline.mulders@hu.nl.  Wat zou het leuk zijn als ik je daar live kan ontmoeten want we kunnen jullie denkkracht en ideeën goed gebruiken.

Margreeth Kloppenburg

Redacteur/auteur Artikel 5, de beroepseer van de Accountant, docent praktijkopleiding Assurance Nyenrode, columnist Accountant.nl, Hogeschool Utrecht, voorzitter bestuur Faculty Ethiek, cultuur en gedrag NBA.

Voor het plaatsen van reacties, hou graag rekening met onze spelregels.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *