Vincent van Stijn

Maatschappij

Nevenfuncties

Maatschappelijke invulling naast de accountancy (deel 1)

Met trots presenteren wij de nieuwe woensdag editie! In het kader van het huidige thema maatschappij willen wij verschillende accountants (in spe) een podium bieden voor hun verschillende nevenactiviteiten. Veel accountants vervullen naast hun maatschappelijk beroep ook een andere rol binnen de maatschappij. We trappen de serie af met Vincent van Stijn, accountant bij Deloitte en lid van Raad van Toezicht bij Haaglanden Medisch Centrum.

Impact maken

Door Vincent van Stijn, lid MT audit Deloitte en lid Raad van Toezicht bij Haaglanden Medisch Centrum

In de beginjaren als assistent accountant had ik naast mijn werk bij Deloitte steeds de behoefte om nog iets anders voor de maatschappij erbij te doen. Noem het maatschappelijke betrokkenheid, noem het vrijwilligerswerk of een nevenfunctie, of noem het impact maken op de maatschappij.

Ik ben hiermee begonnen bij mijn atletiekvereniging, eerst als trainer voor de jeugd, later ook als ploegleider, jurylid en bestuurslid. Naar mijn idee is het logisch dat je in je directe omgeving “je handen uit de mouwen steekt” en een bijdrage levert op je eigen manier. Tijdens mij bestuurslidmaatschap voor de atletiekvereniging kwam ik erachter dat er dan ook andere vaardigheden van je gevraagd worden zoals compromissen sluiten, moeilijke besluiten nemen tegen de stroom in, enz.

Na ruim 10 jaar bij Deloitte voelde ik de behoefte om ook vanuit mijn accountantsrol meer maatschappelijk bezig te zijn. Ik kwam in contact met het Rode Kruis afdeling Den Haag. Daar ben ik bijna 8 jaar penningmeester geweest. Wat mij erin aansprak was het (bestuurlijke) netwerk met bijvoorbeeld ondernemers in de Haagse regio en het feit dat je écht iets kunt betekenen voor mensen die het om wat voor reden dan ook lastig hebben.

Later werd ik gevraagd als landelijk penningmeester van het Rode Kruis. Dat heb ik in de periode 2011 – 2018 twee termijnen van vier jaar gedaan. De organisatie kende ik al uit Den Haag, maar dit was wel een treetje hoger qua verantwoordelijkheid. Ook de aansturing van vrijwilligers in het hele land, op financieel gebied, was een nieuwe uitdaging. In al die jaren heb ik met veel enthousiasme deze rol vervuld en heb ik vooral geprobeerd een lastig onderwerp als financiën voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken.

Tegen het einde van mijn termijn bij het Rode Kruis werd ik gevraagd voor de Raad van Toezicht van Haaglanden Medisch Centrum met de portefeuille Financiën. Sinds 1 februari 2018 ben ik actief in die rol inclusief de audit comittee.

Al die rollen hebben mij geleerd om breder te denken dat alleen vanuit (financieel) accountantsperspectief. Ik voel mij vrijer en beter toegerust om over allerlei andere dan financiële onderwerpen mijn mening te geven. Tegelijkertijd heb ik gemerkt dat mijn kennis als accountant ook helpt in allerlei bestuurlijke vraagstukken.
Maar ook mijn functioneren als openbaar accountant is breder geworden. In de boardroom kan ik gemakkelijker vanuit meerdere perspectieven kijken en tot meningen of conclusies komen.

Ik kan het iedereen aanraden, zowel voor jezelf als voor je omgeving. Verbreed je functioneren en probeer, op wat voor manier dan ook, actief te zijn in de maatschappij. Daarmee maak je voor jezelf en voor je omgeving écht impact.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *