Inno Huizing

Maatschappij

Artikel

Meet the CFO

Inno Huizing is CFO bij YoungCapital, marktleider in recruitment van studenten, starters en jonge professionals. Hoewel hij eigenlijk F16-piloot wilde worden, volgde ook Inno Huizing ooit de accountantsopleiding. Begonnen als assistent-accountant bij EY, is hij uiteindelijk doorgegroeid tot CFO bij YoungCapital. Hij begon bij EY en was op weg naar zijn RA-titel toen de stageverplichting erbij kwam. Hij besloot over te stappen naar het bedrijfsleven en kwam terecht bij Jobline, een Search company in Scandinavië die een Nederlands kantoor geopend had. Na een half jaar werd het overgenomen door Monsterboard NL. Terwijl Monsterboard groeide van 40 naar 250 man, groeide Inno van finance controller door tot CFO en deed hij daarbij internationale ervaring op. Via Hyves (toen nog ‘de site met het grootste potentieel van Nederland’) kwam Inno uiteindelijk bij YoungCapital terecht.

De andere kant van de tafel
Zoals bij veel accountants het geval is, had Inno niet de droom om accountant te worden. Wel trok de combinatie van praktijk en studie hem bij het maken van een keuze. “Dat je bij veel verschillende bedrijven kwam en dat je daarnaast continu werd bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen.” Toch stapte hij over naar het bedrijfsleven. “Het leek me heel leuk om aan de andere kant van de tafel te zitten. En ik zag het hokje van de accountant kleiner worden. De consultants gingen weg, en door een aantal schandalen moesten we steeds meer vinkjes zetten waarvan je kon denken: tja …”

Snelle innovatie bijblijven door specialisatie
Innovatie en snelle groei. Vrijwel alle bedrijven waarin Inno terechtkwam, kenmerkten zich door deze woorden. Jobline, Monsterboard, Hyves (in de start-upfase!) en later YoungCapital (het motto is zeer toepasselijk: ‘de kickstarter van jong talent in het bedrijfsleven’). Werd hij hier goed op voorbereid in zijn accountantsopleiding? “Niet in de innovatiedrang,” zegt hij, “een accountant kijkt toch meer terug. Maar je leert wel vanuit je accountancy-achtergrond te zien hoe een bepaald proces in elkaar zit: hoe werkt dat, vind ik dat logisch? Je merkt dat bedrijven op online gebied, bijvoorbeeld op het gebied van realtime bitplatforms, een extreem snelle groei doormaken: ik denk dat het accountants heel veel moeite kost om daarin bij te blijven. Dat kan eigenlijk alleen als je je specialiseert.”

Accountants verliezen de toegevoegde waarde uit het oog
De controleverklaring is voor veel bedrijven nog steeds een verplichting, zo ook voor YoungCapital. Vaak wordt dan ook de vraag gesteld: zou de controle nog wel uitgevoerd worden als dit niet zo zou zijn? “We stellen een jaarverslag op voor onze klanten en hebben daarbij geen belang bij het verstoppen van dingen. De toegevoegde waarde zit niet meer in de handtekening/verklaring, denk ik.” Inno geeft ook aan dat accountants daarom weleens de toegevoegde waarde uit het oog verliezen. “Ik realiseer me dat er grote druk is vanuit bijvoorbeeld de AFM, maar accountants kunnen soms grote ophef veroorzaken, terwijl de impact voor de organisatie relatief klein is en dit meer een probleem voor de accountant zelf is. Ze moeten toch meer richting de onderneming durven kruipen. Durf ook eens advies te geven, zonder de onafhankelijkheid in het geding te laten komen!”

Start-up en dr. Watson
In een tijd waarin start-ups als paddenstoelen uit de grond lijken te schieten, lijkt de accountantscontrole nog steeds redelijk traditioneel uitgevoerd te worden. “Accountants zoomen heel erg in op de gebruikelijke aspecten”, vindt ook Inno. Het zou goed zijn als accountants meer vanuit de [tech] start-upgedachte denken. “Het heeft meerwaarde als ze bekijken hoe je nieuwe ontwikkelingen ingericht hebt.” En als Inno nadenkt over dr. Watson, de supercomputer van IBM, dan constateert hij dat de operationele rol in de financiële functie gaat verdwijnen. “Een computerprogramma weet in de toekomst op het moment dat een inkoopfactuur binnenkomt, op welke grootboekrekening die terecht moet komen. Dus de rol van de financials aan de businesskant gaat meer naar de analyse toe, denk ik.”

Data-analyse
Inno ziet hoe accountants bij een interimcontrole opzet, bestaan en werking toetsen: “Dan pak je 24 of 25 facturen, en dat was het. Daar stel je een oordeel over op en dan ga je vervolgens op een later moment naar de jaarrekening kijken. Als je durft in te zetten op data en middels analysetools een conclusie trekt met betrekking tot de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van een bepaalde set gegevens, dan zegt dat, denk ik, veel meer. Daarover kun je in gesprek gaan met de klant. Wat gaat goed en wat kan beter? Als accountant zie je natuurlijk heel veel. Je zit immers elke week bij een ander bedrijf. De toegevoegde waarde zit hem dan ook in de ervaring die je daaruit mee kunt nemen in zo’n gesprek.” Kortom: de accountant zou toegevoegde waarde kunnen leveren door meer een benchmarkingrol in te gaan nemen.

Ga de discussie aan met de AFM
Beperkt de AFM ons in het doorvoeren van dergelijke innovaties? “Misschien wel”, denkt Inno. “Ik heb het gevoel dat er dit jaar in mijn organisatie veel meer dingen zijn gedaan dan voorheen om het dossier ‘maar dicht te krijgen’. De rekeningen van de accountant gaan omhoog, de toegevoegde waarde voor de klant is er niet, maar we kunnen aan de AFM laten zien dat we denken dat we een goede controle hebben. Jullie zouden de discussie aan moeten durven gaan met de AFM.” Inno denkt dat wat meer ondernemerschap ook zou helpen: “Ik heb heel wat producten getest bij gebruikers, met een heel andere uitkomst dan wij op voorhand dachten. Die uitkomst was eigenlijk altijd veel beter, omdat onze gebruikers keken naar dingen waar wij nooit aan gedacht hadden. Ga gewoon maar eens dingen testen, zonder dat je precies weet wat de uitkomst is.”

Kwaliteit van de accountant
Is Inno nooit in de verleiding geweest om mee te denken in de aanpak van de accountant? “Uiteraard. Als ze een vraag stellen, dan weet ik wat ze willen weten. Ik heb weleens gezegd dat een bepaalde vraag niet relevant is.” Maar voor hem staat de kwaliteit die een accountant levert, niet ter discussie. “Dat is hetzelfde als je naar de bakker gaat voor een broodje. Dat maakt hij volgens zijn recept. Ik ga dan niet zeggen dat hij dit of dat erbij moet doen. Ik denk wel dat je samen met de klant moet kijken hoe je gezamenlijk profijt van een product hebt.”

Er moet een klik zijn
Het doorslaggevende criterium voor de keuze van een nieuwe accountant was voor Inno de teamsamenstelling. “Ik vind het belangrijk dat het team dat de controle uitvoert, goed kan schakelen met mijn mensen. Er moet een klik zijn en dingen moeten pragmatisch verlopen. Soms betekende dat na één gesprek al dat ik op een bepaalde positie in het team van de accountant liever een andere persoon geplaatst wilde zien. Daarnaast was voor mij het inzetten op data analytics een belangrijk aspect. Bovendien heb ik ze gevraagd hoe ze YoungCapital kunnen helpen als onderneming.”

Opleiding voor breder perspectief
Waar zou Inno op inzetten om de reputatie van het accountantsberoep te herstellen? “Ik denk dat het geschade vertrouwen in de accountant met name te maken heeft met een gebrek aan kennis en vaardigheden. Ik denk dat opleiding belangrijk is. Zorg ervoor dat mensen op een goede manier uitgerust zijn en daardoor een goede gesprekpartner zijn. Accountants moeten inhoudelijk de juiste vragen kunnen stellen. Je zou in de opleiding vakken moeten gaan geven op een breder gebied, bijvoorbeeld HR of marketing. Dan krijg je als persoon een breder perspectief en snap je de positie van een ondernemer ook beter.”

Nieuw kantoorgebouw
Wat betreft het verdienmodel vindt Inno dat accountants andere keuzes zouden moeten maken: “Je hebt altijd discussie over het budget. Maar als er dan weer een nieuw kantoorgebouw wordt gebouwd langs de A10, dan heb je wel het idee: dat hebben wij betaald. Als ik dan de tarieven van € 300 tot zelfs € 400 voor een partner bekijk, dan denk ik dat dat niet nodig is.”

Fouten maken
Hij ziet binnen accountantskantoren een cultuur waarin het erg is om fouten te maken. “In onze onderneming vinden we het leerzaam om fouten te maken. Wij hebben liever dat je een fout in een vroeg stadium maakt en hem toegeeft, dan later, zonder dat iemand het weet, en wij voor onnodige verrassingen komen te staan.” Kan Inno zelf een fout noemen waarvan hij heeft geleerd? “Wij Nederlanders zijn van nature heel direct. In het buitenland moet je goed nadenken over hoe je een bepaalde boodschap overbrengt. Zo heb ik op bepaalde momenten de plank volledig misgeslagen. ‘Je hebt hem beledigd’, kreeg ik dan later te horen van mijn baas. Dat was helemaal niet mijn bedoeling.”

Kom uit je hok en ga in gesprek
Welk advies heeft Inno voor alle accountants, specifiek accountancystudenten? “Kom uit dat hok, stop met vinkjes zetten, ga meer in gesprek met de klant en ga, zonder je onafhankelijkheid uit het oog te verliezen, kijken hoe je hem kunt helpen met de dingen waar hij tegenaan loopt. Ga het samen met de klant doen.”

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *