Elise Guit en Lisa Schaller

Cultuur

Interview

Krachten bundelen

Kimberly wordt wakker van haar radio. Een vrouwelijke stem in het ochtend-radioprogramma wekt haar. Terwijl ze langzaam wakker wordt, beseft ze het weer, ze is vorige week Partner geworden binnen het accountantskantoor waar ze al werkt sinds haar 18e. Dat vrouwen in de raad van bestuur zitten is niet gek, maar het blijft bijzonder. Fantastisch denkt ze. Partners en managers geven nu leiding binnen het kantoor omdat ze invoelend vermogen en compassie bezitten. Voordat ze naar kantoor gaat ontbijt ze met haar kinderen en brengt ze haar kinderen naar de crèche die beneden in het gebouw is waar ze werkt. Eenmaal op de afdeling groet iedereen haar vrolijk en complimenteert ze een aantal van haar collega’s met hun leuke outfit. Natuurlijk is het haar opgevallen dat een collega een nieuw paar schoenen aan heeft en ze knoopt gelijk een praatje aan. Bij de lunch zijn verse salades aanwezig en wordt gezorgd voor een open gesprek tussen de collega’s. Na de lunch wordt ze gebeld door een nieuwe klant, na dit belletje roept ze het team voor deze klant bij elkaar en is ze open en transparant over wat haar verteld is, zodat iedereen de juiste informatie heeft. In de middag heeft zij nog verschillende vergaderingen waarin de input van iedereen wordt gevraagd en niemand vanwege tijdsgebrek vergeten wordt. Om 5 uur is de vergadering afgelopen zegt ze iedereen gedag en gaat ze weer naar huis.

Bovenstaand scenario is moeilijk voor te stellen in de huidige accountantscultuur. Want we zijn gewend om met mannen te werken. Er heerst dan ook een masculiene cultuur op de verschillende kantoren. In een masculiene cultuur wordt geleefd om (korte termijn)successen en prestaties te behalen en hierbij spelen geld en aanzien een belangrijke rol. Het bereiken van succes geeft een persoon een gevoel van erkenning en voldoening. Dit betekent dat wij het belangrijk vinden om constant aan deze successen en doelen te werken.

Masculien vs Feminien

In de huidige maatschappij zien wij steeds meer veranderingen van een masculiene cultuur naar een meer feminiene cultuur, waar compassie, bescheidenheid en het inleven in anderen centraal staan. Leidinggevenden gaan in een feminiene cultuur vaker intuïtief te werk om een overeenstemming te kunnen bereiken waar in de masculiene cultuur de leidinggevenden vaak het werk overschatten en besluitvaardiger zijn.

Dit is bijvoorbeeld goed te zien in het sollicitatieproces. Waar de man zelfverzekerd overkomt en op deze manier zijn krachten tot uiting brengt is de vrouw vaak bescheidener en voorzichtiger. Hierdoor is het lastiger om de werkelijke krachten te zien die een vrouw heeft. Maar uit bijvoorbeeld de Belbin-rollen blijkt dat het belangrijk is dat verschillende type personen in een team samenwerken om tot de beste uitkomsten te kunnen komen.

Vrouwen gaan nu vaak uit dienst of naar een werkgever waar zij minder uren hoeven te werken. Dit omdat in de samenleving verwacht wordt dat zij thuis voor de kinderen zullen zorgen en hier dus in hun carrière rekening mee houden. We zien echter dat dit in Scandinavië al aan het veranderen is waar de man nu ook de mogelijkheid heeft om een langere periode ouderschapsverlof te nemen om thuis te blijven met de kinderen.

We leven in een maatschappij waarin iedereen zich bewust wordt van de veranderende rol van de vrouw op de werkvloer, maar hoe zorgen we ervoor dat deze verandering ook op accountantskantoren daadwerkelijk plaats gaat vinden? Wanneer worden onze aannames veranderd in de gedachte dat het normaal is dat een vrouw net zoveel werkt als een man? En een man net zo veel tijd met zijn kinderen doorbrengt als een vrouw?

Kortom, welke wereld is nu echt een utopie? Een masculiene of een feminiene wereld? Het antwoord is een balans en het combineren van de krachten in de verschillende werelden zorgt voor een efficiënte controle.

Gelukkig zijn in veel kantoren mensen actief bezig om te kijken hoe wij de krachten van de verschillende werelden kunnen combineren om tot de meest efficiënte werkomgeving te komen.

Dit artikel is geschreven door redactielid Mariëlle Pronk in samenwerking met Elise Guit (HR Adviseur binnen Deloitte) en Lisa Schaller (Project Manager Cultuur binnen Deloitte)

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *