Robin den Haan

Zelfontwikkeling

Artikel

Het accountantskantoor: de beste leerschool die er is

Het behalen van de titel registeraccountant is voor veel accountants het moment om over te stappen naar het bedrijfsleven. Die accountants hebben er dan vaak al minstens 10 jaar in de accountancy op zitten en zijn op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ze wensen een betere privé-werk balans, zijn de toenemende regeldruk vanuit de AFM zat of wensen meer waardering of een hogere beloning voor de arbeid die zij leveren.

Momenteel volg ik de bachelor accountancy aan Nyenrode Business Universiteit en heb ik zelf ook het doel om mijn RA-titel te behalen. Maar ik ben er nog niet over uit of ik mijn hele leven in de accountancy wil werken. Ik wilde meer inzicht krijgen in wat er als accountant in business van je gevraagd wordt, welke impact dit heeft op je ontwikkeling en hoe je je vooruitlopend op deze keuze al kan voorbereiden. Daarom ben ik bij Arnold Mes op bezoek gegaan. Arnold heeft een jaar geleden de overstap naar het bedrijfsleven gemaakt na het behalen van zijn RA-titel. Hij heeft 10 jaar bij een accountantskantoor gewerkt en werkt nu één jaar als financial group controller bij Peinemann in Hoogvliet. Peinemann is dienstverlener in de wereld van horizontaal-, verticaal- en wegtransport. Ik kan me voorstellen dat een overstap naar het bedrijfsleven veel voordelen heeft, maar wat is de impact op je ontwikkeling? Zijn de handvaten die je bij een accountantskantoor worden aangereikt, ook aanwezig in het bedrijfsleven of komt het meer op jezelf aan?

Deadlines halen en projectmanagement

Arnold vertelt dat je als accountant een hoop competenties ontwikkelt die in het bedrijfsleven ook zeer nuttig zijn, zoals het principe van deadlines halen, projectmanagement, communicatie-skills en vaktechnische kennis. In de accountancy is het behalen van deadlines belangrijk om de klant tevreden te houden, maar ook om de komende controles op tijd af te ronden. Arnold legt uit dat er in het bedrijfsleven ook interne deadlines zijn. Dit zijn er vaak meerdere. Zo heb je de maandelijkse deadlines voor de maandrapportages en een keer per jaar de jaarafsluiting, maar als accountant in business ben je tussendoor ook bezig met andere projectmatige vraagstukken. Dit kan uiteenlopen van IT-projecten, fiscale vraagstukken of het begeleiden van overnames. Je moet dus goed meerdere projecten kunnen managen en prioriteiten stellen als deadlines conflicteren met elkaar. Dat leer je als accountant al.

Communicatie

Arnold legt uit dat communicatie skills ook zeer belangrijk zijn. Je hebt als accountant wekelijks met diverse soorten mensen te maken. De een helpt je graag en de ander vindt elke vraag er één te veel. Toch moet je bij elke klant er weer voor zorgen dat je de benodigde stukken krijgt. Meestal lukt dit door de klant mee te nemen in de achtergrond van je vraag. Arnold ervaart dat het kweken van begrip in het bedrijfsleven net zo belangrijk is, omdat je als financial controller of financieel directeur ook je informatie moet halen bij collega’s die niet altijd de relevantie van je vraag inzien. Toch moet je ervoor zorgen dat je benodigde informatie krijgt voor het maken van je rapportage of het nemen van strategische, tactische of operationele beslissingen.

Verslaggeving

Arnold heeft als accountant de afgelopen 10 jaar veel kennis opgedaan over externe verslaggeving en was als accountant voornamelijk bezig met het controleren van jaarrekeningen. Deze kennis komt hem nu goed van pas, omdat hij nu de jaarrekening zelf opstelt. Zijn ervaring helpt hem om de financiële cijfers voor het bedrijf binnen de regelgeving op een zo goede mogelijke wijze te presenteren. Arnold geeft aan dat als je het bedrijfsleven in wilt, het belangrijk is om te beseffen dat je deze competenties in het bedrijfsleven ook hard nodig hebt. Er wordt van je verwacht dat je je daarin al voldoende ontwikkeld hebt op het moment dat je over een RA-titel beschikt.

Het accountantskantoor vs. het bedrijfsleven

Arnold geeft aan dat je als accountant van alle kanten wordt geholpen om jezelf te ontwikkelen. Enerzijds word je vaktechnisch geholpen door de opleiding die je mag volgen, maar ook door vaktechnische overleggen of updates vanuit bureau vaktechniek binnen het kantoor. Ook draagt een geformaliseerd proces van feedback geven bij aan je ontwikkeling. Zo zijn het voeren van jaarlijkse evaluatiegesprekken de norm en word je beoordeeld op je prestaties. Je beoordeling is mede gevoed vanuit een aantal evaluatieformulieren die je in moet laten vullen door je leidinggevende na afronding van een opdracht. Hierdoor ben je door het jaar heen actief bezig met je eigen ontwikkeling.

Daarnaast heeft Arnold ervaren dat er veel aandacht wordt besteed aan je persoonlijke ontwikkeling, zoals het ruime aanbod aan cursussen om te leren hoe je positieve- en constructieve feedback kan geven of hoe je een (formeel) gesprek moet voeren met mensen op verschillende niveaus binnen een organisatie. Ook leer je wat jouw leerstijl is, maar vooral ook hoe je de leerstijl van een collega kan herkennen, zodat je hierop in kan spelen. Ik heb zelf ervaren dat binnen accountantskantoren ook steeds meer gebruik gemaakt wordt van externe coaches, die met een open en objectieve blik naar de gang van zaken kijken.

In het bedrijfsleven ervaart Arnold dat de aandacht voor je ontwikkeling vooral uit jezelf moet komen. Het gebruik van jaarlijkse evaluatiecycli en evaluatieformulieren is niet vanzelfsprekend in het bedrijfsleven. Arnold legt uit dat het dus van belang is dat je signalen vanuit de organisatie op pikt en zelf actief om feedback vraagt om te weten hoe je functioneert. Daarbij moet je zelf vooral weten wat je kan en wat je niet kan. Uiteraard is volgens Arnold wel mogelijk om jezelf te ontwikkelen door middel van bijvoorbeeld cursussen, maar dit initiatief moet vooral uit jezelf komen, terwijl dit bij een accountantskantoor vaak al verplicht is of gestimuleerd wordt.

Pak de faciliteiten met beide handen aan

Het interview heeft me er meer bewust van gemaakt dat het niet vanzelfsprekend is dat je zoveel mogelijkheden/middelen aangereikt krijgt om jezelf te ontwikkelen. Binnen een accountantskantoor groei je beheerst door en krijg je steeds meer verantwoordelijkheden, terwijl in het bedrijfsleven verwacht wordt dat je er gelijk staat. Het is dus niet zo vanzelfsprekend dat je middelen krijgt aangeboden om jezelf te ontwikkelen, ook op persoonlijk vlak. Welke keuze je ook gaat maken, het is goed om je daarvan bewust te zijn. Pak de faciliteiten die je aangeboden worden bij een accountantskantoor dan ook met beide handen aan, want je gaat er hoe dan ook in de toekomst veel profijt van hebben.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *