Frank Bosma

Maatschappij

Artikel

Ervaringen van een accountant in business tijdens de pandemie

Drs Frank Bosma RA is interim financial en consultant bij BIMC (Bosma Interim Management and Consultancy BV). Frank heeft de nodige jaren ervaring binnen de accountancy voor verschillende firma’s en is begeleider masterscripties aan de accountancy opleiding van Nyenrode Business Universiteit. Hieronder lees je de ervaringen van Frank als accountant in business

 

De accountant in business

In juni 2019 nam ik een besluit dat voor zeer veel mensen in mijn privé en zakelijke omgeving als een grote verrassing kwam. Na een carrière van ongeveer 25 jaar besloot ik het vak accountancy te verlaten en verder te gaan als zelfstandig professional. Op 1 oktober 2019 werd ik dus accountant in business. In het onderstaande artikel besteed ik aandacht aan mijn eerste ervaringen als accountant in business.

Algemeen

Een definitie van de werkzaamheden van de accountant is business is niet uniform, maar de onderstaande korte beschrijving dekt redelijk de lading:

“een accountant is business is een accountant met een accountantstitel die werkzaam is als CFL van een groot bedrijf of als financieel directeur. Een business accountant is dus niet meer werkzaam als accountant, maar kan wel zijn kennis toepassen in de dagelijkse praktijk” (bron : http://www.wateenaccountantdoet.nl/info/accountant-in-business.html)

Het onderscheidende vermogen van een accountant is business ligt naar mijn mening niet in het toepassen van zijn kennis in de dagelijkse praktijk. Dit is uiteraard van toepassing op iedere beroepsuitoefening. Ik zal onderstaand mijn visie geven op het onderscheidende vermogen van de accountant in business.

Onderscheidende vermogen van de accountant in business

Een accountant met een beroepstitel is in de basis een zeer gedegen financial professional vaak met ruime ervaring in de controle van entiteiten in het maatschappelijke verkeer (zowel publiek als privaat). Vanuit deze rol is hij of zij prima in staat om complexe financiële transacties en of financiële processen te doorgronden. Maar een accountant kan en doet veel meer. Hij fungeert tevens als kritische sparringspartner richting de onderneming en geeft gevraagd en ongevraagd advies over noodzakelijke verbeteringen richting een organisatie. Een accountant is business kan met name op dit punt naar mijn mening bijdragen aan een onderscheidend vermogen in een organisatie, daar hij of zij dagelijks werkzaam is bij de betreffende onderneming. Een onderneming is als een biologische cel, continue in ontwikkeling en onderscheidend in haar aanpassingsvermogen indien de omstandigheden dit vereisen. Aanpassingen in een onderneming zijn altijd noodzakelijk om de uitdagingen in de toekomst te kunnen blijven aangaan. Deze omstandigheden worden regelmatig veroorzaakt door externe factoren die niet direct binnen de invloedsfeer van de onderneming liggen. Vanuit dit perspectief wil ik mijn eigen ervaringen als accountant in business nader duiden.

Ervaringen als accountant in business

Gedurende mijn carrière als externe accountant was ik regelmatig betrokken bij de controle van gemeenten. Mijn huidige opdrachtgevers zijn hoofdzakelijk 2 gemeenten, als lid van de afdeling Control. De belangrijkste ervaring in de laatste 1,5 jaar is het inzicht in het noodzakelijke aanpassingsvermogen van een gemeente, het staat in principe nooit stil. Een gemeente staat zeer nadrukkelijk in de maatschappij en wordt in hoge mate beïnvloed door burgers, wetgeving en andere omstandigheden. Daarnaast is thans sprake van een druk op de financiële positie hoofdzakelijk als gevolg van de tekorten in het Sociaal Domein. Een van de grote uitdagingen van de gemeente is derhalve om binnen de bestaande middelen een dusdanig beleid te voeren passend voor de burgers lees maatschappij maar ook gericht op de toekomstige ontwikkelingen. Dit levert dagelijks spanningsvelden op daar keuzes altijd leiden tot een uitstroom van middelen. Deze uitstroom is in principe wettelijk begrensd daar een gemeenten op lange termijn altijd een sluitende begroting dient te overleggen. Ik heb zelf ervaren dat je als externe accountant te weinig inzicht hebt in de wijze van totstandkoming van besluitvorming en de processen die hieraan ten grondslag liggen. Dit is natuurlijk ook evident, daar een externe accountant niet dagelijks bij een cliënt aanwezig is.

Een accountant in business kan een belangrijke rol spelen in de wijze van totstandkoming van besluitvorming. Ik was zelf bij 1 gemeente betrokken bij een proces van de inrichting van een steunpakket voor stichtingen en verenigingen die mogelijk werden getroffen door de Covid-19 crisis. De inrichting van dit pakket diende binnen 4 weken plaats te vinden, maar vereiste een duidelijk, strikt en helder kader. Vanuit dit perspectief was ik in de gelegenheid om een zowel een kritische rol te vervullen richting de organisatie maar tevens een meedenkende rol bij de inrichting. Een tweede voorbeeld in dit kader is de totstandkoming van de meerjarenbegroting die bij veel gemeenten onder druk staat ingevolge de financiële tekorten op in het sociaal domein. Deze meerjarenbegroting is gebaseerd op zeer veel veronderstellingen waarvan de uitkomst niet direct zeker zijn. Een accountant in business is vanuit zijn of haar expertise heel goed in de gelegenheid om deze veronderstellingen op plausibiliteit te toetsen.

Afsluiting

De overstap van externe accountant naar accountant in business was voor mijn omgeving een hele grote verrassing. Ik kijk op dit moment met tevredenheid terug op deze beslissing, al blijft het vak als externe accountant zeker boeien. Ik verricht daarom ook nog diensten voor 2 accountantskantoren. Vanuit mijn ervaringen wil ik wel alle jonge en mogelijke nog studerende accountants een tip geven. Het tijdelijk functioneren als accountant in business is absoluut een lust en draagt heel goed bij in jullie ontwikkeling. Ik pleit hierbij natuurlijk niet voor een definitieve overstap want externe accountant is een heel mooi beroep. De bijdrage in de eigen ontwikkeling ligt hoofdzakelijk op het gebied van inzicht in de organisatie en met name totstandkoming van besluiten. Welke overwegingen liggen aan beslissingen van collega’s ten grondslag. Deze kunnen niet altijd gebaseerd zijn op feiten, maar moeten ook op basis van gevoel of ervaring worden genomen. Ik zou daarom jonge afgestudeerde accountants en ook nog studerende accountants willen aanmoedigen om in gesprek te gaan met jullie werkgever en de mogelijkheden te onderzoeken om tijdelijk (bijvoorbeeld in silly-season) als accountant in business aan de slag te gaan. Dit past ook goed binnen de nieuwe kaders van de permanente educatie van de accountants.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *