Wendy Zahoer

Achtergrond

Een frisse bries door de praktijkopleiding van de NBA

Vanaf 1 april 2024 is de praktijkopleiding van de NBA voor het traject tot Registeraccountant vernieuwd, wat verlichting biedt voor de druk die startende accountants ervaren. Er is een nieuwe website geïntroduceerd voor het opbouwen van het portfolio en de opleiding start met een oriëntatiefase van zes maanden. Dit artikel biedt een overzicht van de belangrijkste veranderingen in de praktijkopleiding.

Nieuw format voor het portfolio
Voorheen was het portfolio voornamelijk gebaseerd op het voltooien van taken in de Elektronische Leeromgeving (ELO) van de NBA. Nu is er een nieuwe portfoliosite geïntroduceerd, waarbij de focus ligt op de ontwikkeling van een startbekwame accountant via duidelijke bouwstenen. De rode draad ‘dit ben ik – hier sta ik – dit wil ik bereiken’ zorgt voor een persoonlijke en doelgerichte benadering van de praktijkopleiding en biedt helder inzicht in de individuele ontwikkeling van de startbekwame accountant. De herziene portfoliostructuur maakt het eenvoudiger voor trainees en hun praktijkbegeleiders om te reflecteren op leerervaringen.

Introductie van de oriëntatiefase
De traditionele aanpak van het schrijven en voltooien van drie afzonderlijke verslagen om de praktijkopleiding te starten, is vervangen door een oriëntatiefase van zes maanden. Tijdens deze periode volgt de trainee een oriëntatieprogramma waarbij de nulmeting, het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en het jaarplan zijn gecombineerd, wat trainees de kans biedt zich te oriënteren op hun vakgebied. Bovendien zijn halfjaarrapportages vervangen door een persoonlijk gesprek met de praktijkbegeleider, wat zorgt voor een meer interactieve en ondersteunende leeromgeving.

ICAIS-opdracht en het derde jaarplan
De  Internal Control en Accounting Information Systems (ICAIS)-opdracht, die zich richt op de rol van ICT in de interne beheersing van een organisatie, is nu optioneel. De nadruk ligt op het in de praktijk brengen van de ICAIS-eindtermen, ondersteund door relevante werkvoorbeelden. Dit biedt trainees meer flexibiliteit en de mogelijkheid om zich te concentreren op gebieden die het meest relevant zijn voor hun professionele ontwikkeling.

In het derde jaarplan is de verplichting om een dilemma uit te werken verwijderd. In plaats daarvan is deze opdracht geïntegreerd in het referaat dat in het tweede semester van het derde jaar wordt gepresenteerd. Dit zorgt voor een meer samenhangende benadering van ethische kwesties binnen de opleiding.

De vernieuwingen binnen de praktijkopleiding van de NBA zijn ontworpen om de opleiding efficiënter, persoonlijker en aantrekkelijker te maken. Door de administratieve lasten te verminderen en meer nadruk te leggen op persoonlijke ontwikkeling en zelfexpressie, kunnen trainees zich beter concentreren op het verwerven van de vaardigheden die essentieel zijn voor hun toekomstige carrière.

Deze aanpassingen zijn ook een reactie op de feedback van trainees en professionals uit het veld, die hebben aangegeven dat de opleiding beter afgestemd moet zijn op de hedendaagse praktijk en de behoeften van de moderne accountant.

Ondersteuning en informatie

Voor aanvullende informatie en ondersteuning met betrekking tot de vernieuwingen in de praktijkopleiding kunnen trainees en belanghebbenden terecht op de website van de NBA. Hier vinden zij antwoorden op veelgestelde vragen, gedetailleerde informatie over de structuur van de opleiding en contactgegevens voor persoonlijke ondersteuning.

De NBA zet met deze vernieuwingen een stap vooruit in de ontwikkeling van een hoogwaardige en aantrekkelijke opleidingsomgeving die aansluit bij de huidige en toekomstige behoeften van de accountancybranche.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *