Daphne van de Langenberg

Opinie

De toekomst van de accountantsopleiding #3

Je kent het vast wel, je zit op een verjaardag en er wordt aan je gevraagd wat voor werk je doet. Je zegt dan: ‘Ik ben accountant.’ Als je geluk hebt krijg je een reactie als: oh, leuk dus je doet iets met cijfers. Verder stelt niemand vragen wanneer je zegt dat je een accountant bent. Waarom? Het vak wordt geassocieerd met termen als saai, complex en emotieloos. Deze taboes moeten de wereld uit en dat begint bij het aantrekkelijker maken van de accountancyopleiding.

Het vak van de accountant

De route om accountant te worden vereist toewijding en doorzettingsvermogen. Het is een lange route waarin studenten zich dienen aan te passen door de steeds veranderende wet- en regelgeving. Echter, is in mijn ogen te weinig aandacht voor de werkelijke realiteit. Want ben je per definitie een goede accountant wanneer je cum-laude afstudeert? Nee, dat denk ik niet. Het zijn van een goede accountant vereist meer dan het beheersen van de juiste kennis en het kunnen toepassen van de juiste wet- en regelgeving. Een accountant beoefend namelijk een emotioneel beroep, dit is werk waarin een hoge mate van interactie is tussen verschillende soorten mensen (Barsade & Gibson, 2007). Om dit werk goed uit te kunnen oefenen zouden begrippen zoals soft skills en emotionele intelligentie niet onbekend moeten zijn. Echter, zijn de termen vrijwel onbekend of worden onvoldoende benut in de praktijk.

Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie is: “Het vermogen om emoties bij zowel zichzelf als anderen te herkennen, de informatie die door die emoties wordt overgebracht te begrijpen en hierop adaptief te reageren” (Mayer en Salovey, 1997). Dit impliceert echter niet dat we gevoelens altijd de vrije loop moeten laten, maar dat effectief gebruik gemaakt dient te worden van emotionele vaardigheden zoals: zelfbewustzijn, zelfregulatie, interne motivatie, empathie en sociale vaardigheden (Cherniss & Goleman, 2011).

In de praktijk hebben we namelijk te maken met verschillende situaties waarin emotionele intelligentie goed van pas komt. We werken nauw samen met onze klanten, welke niet per definitie altijd soepel verlopen. Daarnaast werken we met verschillende collega’s, elk met hun eigen uitdagingen. Deze situaties roepen allemaal verschillende emoties op. Het is als accountant onvermijdelijk om hier geen aandacht aan te besteden. Emoties dienen immers als leidraad wanneer oog in oog wordt gestaan met problemen, dan wel complexe taken (Goleman, 1995). Hierdoor is de accountant continu aan het balanceren tussen emoties en het maken van overwegingen in het kader van verschillende werkzaamheden.

Bevorderen samenwerking

Als we op een meer systematische manier aandacht besteden aan emotionele intelligentie kan dit ons allereerst voordelen opleveren ten aanzien van de onderlinge samenwerking. Wanneer teamleden hun gevoelens voldoende beheersen, uitdrukken en wederzijds begrip tonen zorgt dit voor een positieve werkomgeving (Goleman, 1998). Het gevolg hiervan is dat gezamenlijke doelen eerder behaald worden. Anderzijds heeft dit ook een positief effect op het probleemoplossend vermogen doordat interne conflicten bijvoorbeeld vermeden worden (Page, 2023).

De frauderisicoanalyse

In de frauderisicoanalyse worden overwegingen gemaakt welke invloed hebben op onze controle-aanpak. Echter schieten deze overwegingen, alsmede de oordeelsvorming, vaak tekort. Dit blijk uit verschillende boekhoudschandalen (Camfferman, 2015). Emotionele intelligentie kan hierbij toegevoegde waarde leveren. Denk bijvoorbeeld aan de brainstormsessie gedurende de frauderisicoanalyse.  Peter Schimmel (2024) stelt hierover namelijk het volgende in zijn recente opinie: “Bezie eerst de mens en pas daarna de gelegenheid.”  Hiermee benadrukt hij de invloed van emotionele intelligentie. De emotionele en rationele geest werken namelijk nauw samen. De rationele geest, het afwegingen van verschillende feiten, wordt eveneens gevoed door de emotionele geest. Emotie is hierbij een informatieverwerkingsmechanisme, informatiebronnen worden geëvalueerd en gefilterd (Goleman, 1995). Hierdoor kan verwacht worden dat de accountant een beter begrip krijgt met betrekking tot bijvoorbeeld de beweegreden van een klant om gebruik te maken van gelegenheden ten aanzien van het plegen van fraude.

Om de opleiding aantrekkelijker te maken, dan wel de kwaliteit van de controle te verbeteren zou naar mijn mening meer aandacht moeten zijn voor bovengenoemde vaardigheden. Ik bedoel hiermee niet dat we de vaktechnische aspecten van ons vak moeten verwaarlozen. Het is in mijn ogen juist een kwestie van een goede balans vinden tussen vaktechnische kennis en de menselijke interactie in ons vakgebied. Door de nadruk naast de vaktechnische kennis meer te leggen op sociale en communicatieve vaardigheden, worden accountants in staat gesteld om beter om te gaan met klanten, collega’s en andere belanghebbenden. Dit resulteert niet alleen in een verhoogde controlekwaliteit, maar ook in een betere teamsamenwerking. Ik ben ervan overtuigd wanneer bovenstaande introduceren in de opleiding, we meer aan de buitenwereld laten zien wat ons werk zo mooi en bijzonder maakt, namelijk dat accountancy mensenwerk is en verre van saai of emotieloos.

Literatuurlijst:

Barsade, S., & Gibson, D. (2007). Why Does Affect Matter in Organizations?  Academy of Management Perspectives, pp. 36-59.

Camfferman, K. (2015, juni 5). Het boekhoudschandaal: wat blijft en wat verandert. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, pp. 219-228.

Cherniss, C., & Goleman, D. (2011). The Emotionally Intelligent Workplace. San Fransico: Jossey-Bass.

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam Books.

Goleman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence. Bloomsbury.

Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey & D. J. Sluyter (Eds.), Emotional development and emotional intelligence: Educational implications (pp. 3–34). Basic Books

Page, M. (2023, december 14). Het belang van emotionele intelligentie op het werk. Opgehaald van Michael Page: https://www.michaelpage.nl/advice/loopbaanadvies/loopbaanontwikkeling/het-belang-van-emotionele-intelligentie-op-het-werk

Schimmel, P. (2024, februari 5). Bezie eerst de mens en pas daarna de gelegenheid. Opgehaald van Accountant.nl: https://www.accountant.nl/discussie/opinie/2024/2/bezie-eerst-de-mens-en-pas-daarna-de-gelegenheid/

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *