Wendy Zahoer

Maatschappij

De schaarste van vrouwen aan de top

In de auditsector en met name de Big 4 bestaat er een reputatie van genderdiversiteit in de hogere managementposities. Hoewel er in de afgelopen jaren steeds meer vooruitgang wordt geboekt om vrouwen gelijke kansen te bieden, blijft het aantal vrouwelijke partners in deze sector aanzienlijk achter bij dat van mannen. Dit artikel onderzoekt de dieperliggende oorzaken van ongelijkheid en identificeert de belangrijkste redenen waarom vrouwen in de auditsector minder vertegenwoordigd zijn in partnerposities.

Genderbias in de auditsector

Traditionele opvattingen over de geschiktheid van vrouwen voor bepaalde hogere rollen spelen nog steeds een rol. Stereotypen over de competenties van vrouwen kunnen leiden tot het niet geschikt achten van de vrouw als partner. Het wordt nog steeds geacht dat managementrollen beter geschikt zijn voor mannen en dat zie je nog steeds in de vertegenwoordiging van vrouwen in deze rollen. De vooroordelen over de capaciteiten van de vrouw kunnen veel invloed hebben op de toewijzing van belangrijke opdrachten en kansen op promotie. Sociale normen en verwachtingen over de rol van de vrouw in de auditsector beïnvloeden de ambities van vrouwen en kunnen ze mogelijk terughoudend maken om te streven naar hogere managementposities.

Gebrek aan inclusief leiderschap en rolmodellen

Het gebrek aan vrouwelijke partners biedt minder zichtbare rolmodellen en sturing voor vrouwen. Het is belangrijk omwille van professionele groei om ervaren leiders te zien in de praktijk en het kan vrouwen ontmoedigen om weinig tot geen vrouwelijke partners te zien die uitgegroeid zijn tot partners aan de top. Ook het ontbreken van vrouwelijke mentorschap en ondersteuning verkleint de kans op vooruitgang voor vrouwelijke auditors. Het hebben van rolmodellen is essentieel om ambities te voeden, begeleiding te bieden en het vertrouwen te vergroten dat vrouwen kunnen slagen in hogere management-en leiderschapsposities.

Moederschap en balans tussen werk en privéleven

De werkcultuur in de auditsector in combinatie met het moederschap kan een grote uitdaging vormen. De auditsector is veeleisend en bestaat uit lange werktijden, hoge werkdruk en frequent reizen naar klanten en dit kan als moeilijk worden ervaren met het combineren van verantwoordelijkheden binnen het gezin. Het ontbreken van flexibele mogelijkheden en ondersteunende maatregelen voor de vrouw als moeder maakt het moeilijk voor vrouwen om uit te groeien tot partnerposities.

Al met al, hoewel de auditsector en de Big 4-organisaties stappen zetten om de genderdiversiteit te bevorderen, blijft er een beperkte groei van vrouwen naar partnerposities en vormt dit heden nog steeds een uitdaging. Factoren zoals genderbias, het gebrek aan rolmodellen en het ervaren van moeilijkheden bij het vinden van een werk-privébalans vóór of na het krijgen van kinderen spelen allemaal een rol bij dit probleem.

Het is van belang dat organisaties binnen de auditsector blijven werken aan het aanpakken van dit probleem en een ondersteunde omgeving bieden waarin vrouwen gelijke kansen hebben om door te groeien naar partnerposities.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *