Esther van Wijk

Cultuur

Interview

De accountant als mens

Esther van Wijk schreef haar masterscriptie voor de Nyenrode accountantsopleiding in het kader van het scriptietraject Auditing & Assurance en haalde een acht. Haar onderzoek ging over de invloed van extraversie op de relatie tussen de beloningsstructuur en het conservatisme van de accountant. Op 15 april ontving ze haar diploma.

Hoe kwam je op het onderwerp?
“Binnen het onderzoekstraject A&A, dat ging over persoonlijkheid en beloningsstructuur, vond ik persoonlijkheidskernmerken interessant. Ik heb onderzocht in hoeverre extraversie invloed heeft op de relatie tussen de beloningsstructuur en het conservatisme van de accountant. In een enquête moesten accountants op basis van een casus aangeven in hoeverre zij een correctie op de voorraad zouden doorvoeren. Hoe hoger de correctie, met een negatief effect op het resultaat, hoe conservatiever de accountant. Daarnaast vulden ze een vragenlijst in over hun persoonlijkheidskenmerken.”

Wat waren de resultaten?
“Als de beloning van een accountant variabel is dan heeft dat invloed op de hoogte van de correctie die hij laat doorvoeren. Hoe meer zijn beloning afhangt van zijn eigen prestaties, hoe lager de correctie. Dat verschil is significant maar niet materieel, de jaarrekening wordt dus niet zodanig anders dat een gebruiker andere beslissingen zou nemen. Mijn verwachting, op basis van de literatuur, was dat extravertere accountants meer beïnvloed zouden worden door de beloningsstructuur, maar dat effect heb ik niet gevonden.”

Welke relatie zie je tussen de resultaten van je onderzoek en de toekomst van het accountantsberoep?
“Het blijkt dus wel dat accountants dingen anders gaan doen bij een variabele beloning. Niet zo erg dat de jaarrekening er materieel door verandert, maar het heeft toch wel invloed. Ik denk daarom dat een variabele beloning niet slecht is, maar dat er wel een maximum aan moet worden gesteld. Voor de verbetering van de kwaliteit van de accountantscontrole is het verscherpte toezicht volgens mij effectiever. Die scherpere regelgeving is ook nodig denk ik, gezien de manier waarop accountants de laatste tijd in het nieuws zijn.”

Wat is jouw boodschap voor je medestudenten en toekomstige accountants?
“Je moet er rekening mee houden dat een accountant een mens is. Wees je ervan bewust dat, ook al word je opgeleid als onafhankelijke accountant, er allerlei dingen zijn die je beïnvloeden. Wij moeten als toekomstige beroepsgroep niet onderschatten hoe zaken als beloning onbewust effect kunnen hebben op onze werkzaamheden.”

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *