Wat de rijksoverheid doet, raakt iedereen. Daarbij maakt ons werk verschil!

Artikel van Pieter Pronk

Het onderzoek naar het intermediairmodel en andere experimenten in het accountantsberoep

Artikel door Gijs de Bra

De impact van COVID-19 op de controleverklaring. Het waarborgen van een relevant product.

Artikel door Remco ter Steege over de impact van COVID-19 op de controleverklaring