MENU

Is it the face that makes the man, or the man that makes the face?

Aan bepaalde gezichtskenmerken zou je het testosteronniveau van mensen kunnen aflezen en dit vervolgens kunnen koppelen aan negatieve gedragingen. Joekie Sin, deelnemer aan de Essayprijs 2015, trekt deze veronderstellingen in twijfel en waarschuwt voor generalisaties op basis van dergelijke onderzoeken. "Zijn conclusies hierover wel moreel aanvaardbaar en maatschappelijk verantwoord?"

Meet the CFO – Hans van Slooten, CFO Randstad: “Meedenken in de business daar geloof ik niet in”

Wat verwacht Hans van Slooten, CFO Randstad Groep Nederland, van accountants? Accountables Bram van Neerven en Mike Broekhof gingen met hem in gesprek en noteerden zijn adviezen.