MENU

Opinie

Opinie schrijven? Geen diplomatie bedrijven

Schrijf wat je vindt (naast dat je zegt wat je ziet :-)! Een goed geschreven opinie start meteen met het onderwerp, is concreet geschreven met behulp van herkenbare voorbeelden en kiest duidelijk positie. Verzachtende termen en omwegen, die horen er
Alban Bastiaan

Een genuanceerdere blik

Je geniet van je tweede afhaalmaaltijd van de week op kantoor en je wilt even ontsnappen. Naar een oase, een site gevuld met de input van je medestudenten die in hetzelfde schuitje zitten als jij.

Waarom wil je accountant worden?

Durf je op verjaardagen nog wel te vertellen over je opleiding en werk als accountant? Arthur van Bemmel, voorzitter NBA Young Profs, hoopt als antwoord op deze vraag een volmondig JA te horen.

Helden in de accountancy?

Het begrip 'held' bestaat al duizenden jaren. De definitie van het woord ‘held’ kent vele omschrijvingen. Maar nu komt uiteraard de vraag: wie is ‘onze’ held? Wie is de halfgod in de accountancy?
Mike Broekhof

Waar staat de controlerend accountant over 10 jaar?

VAS-voorzitter Mike Broekhof over de voor- en nadelen van standaardisatie en uitbesteding. "Naar mijn mening wordt je professioneel-kritische houding niet geprikkeld wanneer je een checklist aan het afwerken bent."

Op zoek naar capaciteit

"Met een klik op de knop transformeert de accountant zijn bureau in een Auping waarop hij na een werkdag van 16 uur volledig uitgeput in slaap valt." Ruben van Kooten Niekerk over de tekorten op cruciale functielagen binnen het accountantskantoor.

Is retentie realiseerbaar?

Candide Verbruggen vraagt zich af waardoor retentiemanagement, het vermogen van een organisatie om personeel vast te houden, zo moeilijk is in de accountancy. "Het up-or-out-beleid van de meeste accountantskantoren heeft hier hoogstwaarschijnlijk wel mee te maken. Het is promotie maken of vertrekken."

Skin in the game

Behoren accountants tot de klasse van omgekeerde helden, met teveel macht en te weinig verantwoordelijkheidsgevoel? Nassim Nicholas Taleb geeft in zijn boek ‘Antifragiel’ vuistregels om het vertrouwen te herstellen. En dat zijn betere oplossingen dan die van de Werkgroep Toekomst Accountantsberoep.

The international auditor – Doing it differently

"Goede kennis van het Engels is voor de Robuuste Accountant essentieel in de maatschappij van vandaag de dag." Daarom vindt Bram van Neerven dat Nyenrode de accountancyopleiding volledig Engelstalig moet gaan doceren. Wat vind jij? Reageer nu op deze opinie, dan wordt jouw input gebruikt om in gesprek te gaan met het management van de accountancyopleiding.

Sectorspecialisatie: dé weg naar vertrouwensherstel

Verregaande sectorspecialisatie is volgens Kevin Verdonschot een belangrijke variabele voor de kwaliteit van de controle en daarmee dé weg naar vertrouwensherstel. "De gespecialiseerde accountant kan zijn product meerwaarde geven." Deze opinie is gebaseerd op het gelijknamige essay waarmee Kevin deelneemt aan de Nyenrode Essayprijs 2015.

Is it the face that makes the man, or the man that makes the face?

Aan bepaalde gezichtskenmerken zou je het testosteronniveau van mensen kunnen aflezen en dit vervolgens kunnen koppelen aan negatieve gedragingen. Joekie Sin, deelnemer aan de Essayprijs 2015, trekt deze veronderstellingen in twijfel en waarschuwt voor generalisaties op basis van dergelijke onderzoeken. "Zijn conclusies hierover wel moreel aanvaardbaar en maatschappelijk verantwoord?"

De overheid als jouw opdrachtgever?

Esther de Graaf vraagt zich af of de huidige cultuur werkelijk de oorzaak is van de problemen die zijn geconstateerd in het accountantsberoep. Ligt de oorzaak niet aan het feit dat je als accountant economisch afhankelijk bent van je klant? Waarom dan niet de aard van de relatie met de klant wijzigen door het accountantsberoep onder te brengen bij een overheidsorgaan? Deze opinie is gebaseerd op het essay waarmee Esther deelneemt aan de Essayprijs 2015.

Niet omdat ik vrouw ben, heren

"In jou zit wel degelijk partner potential." Als Andrea Moser zo'n compliment krijgt is ze trots, maar als ze wat langer nadenkt over de bijbehorende argumenten, gaat er toch iets knagen. Het lijkt wel alsof jonge ambitieuze vrouwen alleen de mogelijkheid hebben om het ver te schoppen omdat er nou eenmaal een gelijke verdeling moet zijn.

De accountant als mens – deel 2

Denk jij dat je onafhankelijk kunt zijn in jouw rol als accountant? Volgens Esther van Wijk is het probleem niet dat we een verlangen hebben om oneerlijk te zijn, maar dat we simpelweg niet in staat zijn om informatie onbevooroordeeld te interpreteren. "Mensen zijn geneigd om de dingen die persoonlijk voordeel opleveren, te verwarren met de dingen die eerlijk en moreel zijn."

Het digitale ziekenhuis anno 2016 heeft een CIO nodig

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van ICT-vernieuwingen en strengere eisen aan informatiebeveiliging, pleit Mieke de Lepper-van de Gevel ervoor dat alle ziekenhuizen een CIO aanstellen. "Het is niet meer voldoende om alleen op uitvoerend niveau een aantal goede experts aan te stellen, zoals ziekenhuisbestuurders vandaag de dag nog vaak denken." Deze opinie is gebaseerd op het essay waarmee Mieke deelneemt aan de Nyenrode Essayprijs Accountancy 2016. De Essayprijs wordt uitgereikt op 20 september.

Beurscrash in China: het nut van de jaarrekening voor Chinese beleggers

De beurzen in China duikelden afgelopen jaar dieper dan dat ze ooit in acht jaar tijd hebben gedaan. Ming Chen ziet als één van de oorzaken de groei van het aantal onervaren particuliere beleggers die, aangemoedigd door de Chinese overheid, met geleend geld de beurs op gingen. Miljarden zijn inmiddels verdampt. Volgens Ming had dat misschien voorkomen kunnen worden als deze beleggers ook naar de jaarrekening hadden gekeken. Deze opinie is gebaseerd op het essay waarmee Ming deelneemt aan de Nyenrode Essayprijs Accountancy 2016. De Essayprijs wordt uitgereikt op 20 september.

Intern toezicht bij fondsenwervende instellingen: de zwaktes blootgelegd

Fondsenwervende instellingen hebben de keuze om het interne toezicht te laten uitvoeren door een bestuur of door een raad van toezicht. De keuzevrijheid tussen een bestuur en een raad van toezicht lijkt erop te duiden dat beide organen even goed functioneren. Maar is dit ook zo? En wordt het toezicht nu eigenlijk wel versterkt door een auditcommissie? Deze opinie is gebaseerd op het essay waarmee Berrie Tromp deelneemt aan de Nyenrode Essayprijs Accountancy 2016. De Essayprijs wordt uitgereikt op 20 september.

Persoonlijkheid als input voor kwaliteitsbewaking

Uit de gedragspsychologie blijkt dat verschillende persoonlijkheden in meer of mindere mate gevoelig zijn voor beloningsprikkels. De ene accountant zou dus gevoeliger zijn dan de andere voor de beloningsprikkels die gerelateerd zijn aan het verdienmodel van accountants. Mattijs Dellemijn stelt voor om gebruik te maken van deze kennis en dit in te passen in het stelsel van kwaliteitsbeheersing en –bewaking van de accountantskantoren. Deze opinie is gebaseerd op het essay waarmee Mattijs Dellemijn MSc deelneemt aan de Nyenrode Essayprijs Accountancy 2016.

Is de beroepseed de laatste joker voor accountants?

Wat moet accountancystudent Mourad Kasrioui nou vinden van de beroepseed? “Ik voel dat ik als accountant in de basis vertrouwen moet wekken. Alleen… hebben wij accountants zo erg de schijn tegen dat we het moeten roepen, want anders wordt het niet geloofd.” Toch denkt hij dat de eed wel waarde toe kan voegen aan het beroep.

De Blinde Vlek van de Accountancysector

Door de aandacht te vestigen op de persoon achter de accountant en inzicht te krijgen in zijn drijfveren, wordt er ruimte gecreëerd voor een beter begrip omtrent de gedragskeuzes die accountants maken. Accountants die beschikken over empathisch vermogen hebben een natuurlijke aanleg om zich in te leven in de behoeften van de maatschappij. De accountancysector zou volgens Charity Gessel daarom moeten overwegen om dit aspect in het accountantsprofiel als kernwaarde op te nemen. Deze opinie is gebaseerd op het essay waarmee Charity deelneemt aan de Nyenrode Essayprijs Accountancy 2016. De Essayprijs wordt uitgereikt op 20 september.
Alban Bastiaan

Soll & Ist: De Toekomstige Poel van Financial Auditors

Welke factoren zullen van mogelijke invloed zijn op de beschikbaarheid van kwaliteit leverende accountants in de nabije toekomst? Volgens Alban Bastiaan dragen drie grotere thema’s bij aan de huidige situatie: compliance-angst, druk en verlies in aanzien van de auditor. "Een vraag die opkomt bij jonge accountants is: waar doe ik het voor?" Deze opinie is gebaseerd op het essay waarmee Alban deelneemt aan de Essayprijs 2016.

Waarom de eed niet genoeg is

Laura van der Bij vindt het nuttig om als accountant met het afleggen van de eed richting het maatschappelijk verkeer de goede intenties uit te spreken. Maar om het ethisch gedrag van accountants langdurig te veranderen moet volgens haar het morele compartiment van de rol van de accountant worden beïnvloed. Deze opinie is gebaseerd op het essay waarmee Laura deelneemt aan de Nyenrode Essayprijs Accountancy 2017.

Gemeenten, daag jullie accountant uit!

De markt voor de accountantscontrole van gemeenten staat op z’n kop. Gemeenten vrezen dat ze zonder accountant komen te zitten. Is alles opgelost als de gemeenten hun accountants meer gaan betalen? Dat lijkt Peter Moerbeek een wat makkelijke conclusie, die voorbij gaat aan het werkelijke probleem. Deze opinie is gebaseerd op het essay waarmee Peter deelneemt aan de Nyenrode Essayprijs Accountancy 2017.

Effectiever toezicht door ‘Polderen’

De kwaliteit van financiële verslaggeving in de lidstaten van de Europese Unie verschilt nog steeds onderling. Het is volgens Sytse Jousma van belang om die verschillen op te heffen en daarmee een goede en eerlijke informatievoorziening richting beleggers te garanderen. Daarom stelt hij voor om de toezichtsfunctie in te richten volgens een ‘poldermodel’. Deze opinie is gebaseerd op het essay waarmee Sytse deelneemt aan de Nyenrode Essayprijs Accountancy 2017.

In het belang van iedereen

Het verloop in de accountancy is op dit moment extreem hoog. De jonge accountant is niet langer gefascineerd door het beroep en het aantal dat nog partner wil worden binnen een kantoor is vaak maar op één hand te tellen. Het is tijd voor actie. De Vereniging van Accountancy Studenten presenteert 53 maatregelen om bij te dragen aan de beantwoording van de grote vraag.