MENU

Stille reserves moeten weer stilgehouden worden

Stille reserves zullen als gevolg van de nieuwe wettelijke bepalingen vaak niet meer, of niet meer volledig, tot uitdrukking komen in de jaarrekening. Ries Breijer betoogt dat het – verplicht – stilhouden van stille reserves, in tegenstelling tot wat er verondersteld wordt, positieve gevolgen heeft voor een organisatie. Ries dingt met deze opinie mee naar de eerste Brenda Westra Opinieprijs. Deze wordt op 5 oktober uitgereikt.

Fundamentele tekortkomingen

Maxime Asjes verbaast zich erover dat het begrip ‘professioneel-kritische instelling’ in de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) niet genoemd wordt. Zij pleit ervoor dat dit alsnog gebeurt omdat hiermee de verwachtingskloof tussen klanten/maatschappelijk belang en de accountants verkleind wordt. Maxime dingt met deze opinie mee naar de eerste Brenda Westra Opinieprijs. Deze wordt op 5 oktober uitgereikt.

De accountant als sparringpartner

Aniek Dirkx vindt dat de controleplicht alleen voor MKB-ondernemingen afgeschaft moet worden en voor grote bedrijven moet blijven bestaan. 'Wanneer de controleplicht afgeschaft wordt, verandert de functie van de accountant in sparringpartner het gehele jaar door.' Aniek dingt met deze opinie mee naar de eerste Brenda Westra Opinieprijs. Deze wordt op 5 oktober uitgereikt.

Een niet te weigeren voorstel

Erwin Haasnoot moedigt aankomend studenten aan om te kiezen voor de accountancy. 'Ja, er zijn ook banen waar de werkdruk lager is. De vraag is of deze banen ook zo uitdagend en dynamisch zijn als het accountantsberoep.' Erwin dingt met deze opinie mee naar de eerste Brenda Westra Opinieprijs. Deze wordt op 5 oktober uitgereikt.

Het vrouwenquotum: oplossing voor of oorzaak van genderdiscriminatie?

Amber Klomp is het ermee eens dat er een oplossing moet komen voor het zogenaamde 'glazen plafond'. Maar bereiken we dit door het invoeren van een vrouwenquotum? Zij denkt van niet. Amber dingt met deze opinie mee naar de eerste Brenda Westra Opinieprijs.

De beroepseed voor accountants: een tikkende tijdbom

1 mei 2017. De dag waarop alle actieve accountants de beroepseed uit het rapport In het publiek belang van beroepsorganisatie NBA moesten hebben afgelegd, op straffe van een aanklacht bij weigering. Ruim één jaar na dato roept Fran Montilla Dorrego zowel accountants als de beroepsorganisatie op om de beroepseed te schrappen vanwege de gevaren die hieraan kleven. Fran dingt met deze opinie mee naar de eerste Brenda Westra Opinieprijs.

Ons oordeel beïnvloed

Hoe beïnvloedbaar zijn wij in onze professionele rol als accountant? En wat doen we hier eigenlijk mee als professionals? Mariëlle Pronk roept accountants op zich bewust te worden van de effecten die mogelijk de oordeelsvorming kunnen beïnvloeden. Ze dingt met deze opinie mee naar de eerste Brenda Westra Opinieprijs.

Tijd om op te staan!

Jill Takken roept op tot vernieuwing. 'Wij blijven in onze comfortzone, zonder ons op dat moment te realiseren dat de zogeheten comfortzone na een tijdje eigenlijk helemaal niet meer zo comfortabel is… Juist, en daarom zijn wij aan het veranderen.' Jill dingt met deze opinie mee naar de eerste Brenda Westra Opinieprijs.

De mond roeren

'In september, toen ik weer een groep getalenteerde collega’s zag vertrekken, stelde een partner aan mij de vraag: 'Hoe komt dit?' Voorzichtig ging Candide Verbruggen het gesprek met de partner aan. Ze dingt met deze opinie mee naar de eerste Brenda Westra Opinieprijs

Big-4, gebruiken jullie je intuïtie eens!

'Bestaat de oordeelsvorming van de accountant louter uit een professioneel-kritische instelling? Of is er misschien meer aan de hand?' Laura Tersteeg dingt met deze opinie mee naar de eerste Brenda Westra Opinieprijs

Tijd voor tijd

'Weer een mail over een te volgen cursus… Dit keer gaat het over de rol van IT in audit innovatie. Dat lijkt me interessant, maar ik heb het al zo druk… Is het zinvol?' Linda Stasse pleit voor een tijdsinvestering die zich in de toekomst terug zal betalen in tijd. Ze dingt met deze opinie mee naar de eerste Brenda Westra Opinieprijs.