MENU

De Blinde Vlek van de Accountancysector

Door de aandacht te vestigen op de persoon achter de accountant en inzicht te krijgen in zijn drijfveren, wordt er ruimte gecreëerd voor een beter begrip omtrent de gedragskeuzes die accountants maken. Accountants die beschikken over empathisch vermogen hebben een natuurlijke aanleg om zich in te leven in de behoeften van de maatschappij. De accountancysector zou volgens Charity Gessel daarom moeten overwegen om dit aspect in het accountantsprofiel als kernwaarde op te nemen. Deze opinie is gebaseerd op het essay waarmee Charity deelneemt aan de Nyenrode Essayprijs Accountancy 2016. De Essayprijs wordt uitgereikt op 20 september.
Alban Bastiaan

Soll & Ist: De Toekomstige Poel van Financial Auditors

Welke factoren zullen van mogelijke invloed zijn op de beschikbaarheid van kwaliteit leverende accountants in de nabije toekomst? Volgens Alban Bastiaan dragen drie grotere thema’s bij aan de huidige situatie: compliance-angst, druk en verlies in aanzien van de auditor. "Een vraag die opkomt bij jonge accountants is: waar doe ik het voor?" Deze opinie is gebaseerd op het essay waarmee Alban deelneemt aan de Essayprijs 2016.