MENU

Het digitale ziekenhuis anno 2016 heeft een CIO nodig

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van ICT-vernieuwingen en strengere eisen aan informatiebeveiliging, pleit Mieke de Lepper-van de Gevel ervoor dat alle ziekenhuizen een CIO aanstellen. "Het is niet meer voldoende om alleen op uitvoerend niveau een aantal goede experts aan te stellen, zoals ziekenhuisbestuurders vandaag de dag nog vaak denken." Deze opinie is gebaseerd op het essay waarmee Mieke deelneemt aan de Nyenrode Essayprijs Accountancy 2016. De Essayprijs wordt uitgereikt op 20 september.

Beurscrash in China: het nut van de jaarrekening voor Chinese beleggers

De beurzen in China duikelden afgelopen jaar dieper dan dat ze ooit in acht jaar tijd hebben gedaan. Ming Chen ziet als één van de oorzaken de groei van het aantal onervaren particuliere beleggers die, aangemoedigd door de Chinese overheid, met geleend geld de beurs op gingen. Miljarden zijn inmiddels verdampt. Volgens Ming had dat misschien voorkomen kunnen worden als deze beleggers ook naar de jaarrekening hadden gekeken. Deze opinie is gebaseerd op het essay waarmee Ming deelneemt aan de Nyenrode Essayprijs Accountancy 2016. De Essayprijs wordt uitgereikt op 20 september.

Intern toezicht bij fondsenwervende instellingen: de zwaktes blootgelegd

Fondsenwervende instellingen hebben de keuze om het interne toezicht te laten uitvoeren door een bestuur of door een raad van toezicht. De keuzevrijheid tussen een bestuur en een raad van toezicht lijkt erop te duiden dat beide organen even goed functioneren. Maar is dit ook zo? En wordt het toezicht nu eigenlijk wel versterkt door een auditcommissie? Deze opinie is gebaseerd op het essay waarmee Berrie Tromp deelneemt aan de Nyenrode Essayprijs Accountancy 2016. De Essayprijs wordt uitgereikt op 20 september.