MENU

Het meisje & de accountancy, First Impressions Last

“Volgens mij zit ik hier”, zo eindigde het eerste deel van het feuilleton Het meisje & de accountancy. Hoe gaat het verder met onze vogel? Is ze inmiddels al wat geland in het foerageergebied van het accountantskantoor?

Nieuw VAS-bestuur en uitslag Bubble-Voetbal

Tijdens de ALV op 6 juni is de bestuurssamenstelling van de Vereniging van Accountancystudenten (VAS) in het collegejaar 2015-2016 vastgesteld. Daarna was het tijd voor een potje Bubble-Voetbal. Op de website van de VAS zijn de foto's te vinden.

Is retentie realiseerbaar?

Candide Verbruggen vraagt zich af waardoor retentiemanagement, het vermogen van een organisatie om personeel vast te houden, zo moeilijk is in de accountancy. "Het up-or-out-beleid van de meeste accountantskantoren heeft hier hoogstwaarschijnlijk wel mee te maken. Het is promotie maken of vertrekken."

Testpoll 3

Poll Intro bachelor 2015 “Wat wordt jouw grootste uitdaging in de komende 4,5 jaar?” Tijd plannen voor zelfstudie 62% (84 stemmen) 62% Maken van tentamens 16% (22 stemmen) 16% Contact met klanten tijdens interim en balanscontrole 11% (15 stemmen) 11%

‘Reaching the Top’ ook waardevol voor accountancystudenten

Op 9 juni dineerden Mike Broekhof en Floris Hertroijs met Jan Kees de Jager. Daarna was er een ‘Reaching the Top’-sessie waarin de CFO van KPN en voormalig Minister van Financiën sprak over de successen en obstakels in zijn loopbaan. Floris en Mike vertellen waarom zij zulke sessies graag toegevoegd zouden zien aan het accountancyprogramma.

Komende polls over Trends in Accountancy

Onlangs verscheen 'Trends in Accountancy 2014-2015' van Accountant/Accountant.nl. We zijn benieuwd hoe jullie deze trends zien in jullie dagelijkse praktijk. Daarom nu en de komende weken polls over deze trends. Trend 5: Omzetontwikkeling stagneert maar hangt sterk samen met kantooromvang en type

De accountant: superheld waar ieder kind naar opkijkt

Accountancystudenten zoeken de verandering bij zichzelf en zetten in op scholing om het vertrouwen in het beroep te herstellen. Van het maatschappelijk verkeer verwachten zij juist dat het strakker zal willen handhaven op het gedrag van accountants om zo de kwaliteit te verhogen.

Feest: 50ste SKZ-vergadering!

Al 12,5 jaar komen studenten van de VAS en studiecoaches van Nyenrode in de Stuurgroep KwaliteitsZorg (SKZ) bij elkaar om de kwaliteit van de accountantsopleiding te bespreken en te verbeteren.